Sztuka a codzienność. Refleksje o miłości i przyjaźni. Kaliski Tygiel Edukacyjny

Sztuka a codzienność. Refleksje o miłości i przyjaźni – to główny temat Kaliskiego Tygla Edukacyjnego, który odbędzie się 8 kwietnia 2024 od godz. 11.30 do 17.00. Program  szkoleń jest bardzo interesujący i bogaty, a składają się nań: dwie lekcje otwarte z języka angielskiego i języka polskiego jako obcego, warsztaty teatralne oparte na interpretacji poezji K. K. Baczyńskiego, a także konferencja, w której prelegentami będą ludzie o odmiennych  światopoglądach, reprezentujący różne profesje: artystyczne, biznesowe, naukowe i zakonne.  

Organizatorem tygla jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, współorganizatorem Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu, na terenie której, czyli w budynkach przy ul. Podmiejskiej 9A, odbędą się wszystkie szkolenia. Uczestnicy mogą wybrać interesujące ich zajęcia i tematy.  

Zapisy poprzez system ISOS

https://isos2.odn.kalisz.pl/trainingSignUp/signUpForTraining/3848