Finał XII edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Klas 7 – 8 Szkół Podstawowych Południowej Wielkopolski

21 marca 2024 r. w siedzibie ODN w Kaliszu odbył się finał XII edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Klas 7 – 8 Szkół Podstawowych Południowej Wielkopolski zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Szkołę Podstawową nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. Przedsięwzięcie objęte było honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W finale Konkursu uczestniczyło 40 uczniów z 21 szkół podstawowych z terenu Południowej Wielkopolski. Konkurs był dla uczniów okazją do zaprezentowania swoich umiejętności językowych.

Pierwsza część Konkursu, pisemna, składała się z czterech bloków zadań sprawdzających różne umiejętności językowe: umiejętność rozpoznawania i posługiwania się strukturami leksykalno- gramatycznymi, umiejętność rozumienia wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, znajomość faktów o krajach anglojęzycznych oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej, zadanie polegające na napisaniu krótkiego tekstu według podanych wskazówek. Druga część polegała na wykazaniu się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie; do tego etapu Konkursu przystąpili uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki z części pisemnej Konkursu. Zadaniem uczestnika było udzielenie odpowiedzi w języku angielskim na jedno wylosowane pytanie. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom swoich umiejętności językowych, mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach przygotowanych przez dr. Macieja Michalskiego, polonistę, podróżnika, doradcy metodycznego. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych i konsultacjach.

Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów oraz wyróżnionych. Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz wyróżnienia otrzymali:
I miejsce – Julian Favre Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
II miejsce – Paweł Solarczyk Szkoła Podstawowe w Dębem
III miejsce – Fabian Cempel Szkoła Podstawowa w Siedlikowie

Wyróżnienia:
Ada Jarek Szkoła Podstawowa nr 17 w Kaliszu
Anna Misztal Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu
Agata Fryt Szkoła Podstawowa w Raszkowie
Matylda Kamińska Szkoła Podstawowa nr 2 w Pleszewie
Maksymilian Dudek Szkoła Podstawowa nr 3 w Krotoszynie
Julia Robak Szkoła Podstawowa nr 3 w Krotoszynie
Wiktoria Czechalska Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
Mikołaj Macniak Szkoła Podstawowa w Dzierzbinie-Kolonii
Igor Sawicki Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie
Anna Olszyna Szkoła Podstawowa nr 22 w Kaliszu