Edumyśli nr 1/2024 [08]

Szanowni Państwo,
Izabella Cywińska, wieloletnia dyrektorka teatrów w Kaliszu i Poznaniu, ministra kultury w pierwszym rządzie w pokomunistycznej Polsce, zmarła 23 grudnia 2023 roku. Jej życie, choć ozdobione licznymi sukcesami artystycznymi, było niełatwe, przede wszystkim nad wyraz pracowite, połączone także z prześladowaniami przez peerelowskie służby. Przypomnijmy, że reżyserka nie kryła swych przekonań, za które trafiła nawet do więziennej celi.
Cywińska zasłużyła swoją działalnością oraz nieustępliwą postawą wobec wrogiej społeczeństwu władzy, aby na zawsze pozostać w pamięci rodaków, a już zwłaszcza miłośników Melpomeny. Z tego właśnie powodu poświęciliśmy niniejsze wydanie artystce, która
w latach 1970–1973 zawiadywała Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Nad tym okresem pracy twórczej reżyserki skupił się w swym artykule dr Maciej Michalski, teatrolog i doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Autor podzielił swój tekst na kilka części, w których najpierw wspomina o niełatwych początkach Cywińskiej w mieście nad Prosną, następnie pisze o planach i realizacji ważnego repertuaru na kaliskiej scenie, potem o znaczących sukcesach i nagrodach dla teatru, wreszcie o pożegnaniu wybitnej artystki i jej aktorów z najstarszym grodem w Polsce. Tekst Michalskiego wzbogacają liczne i obszerne fragmenty wywiadu z Cywińską, która przed laty rozpamiętywała podczas spotkań z autorem swoje pierwsze kroki w działaniach artystycznych, a także
w aranżowaniu życia kulturalnego Kalisza.

Jarosław Wujkowski
Dyrektor Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu