XV Powiatowy Konkurs Recytatorski

REGULAMIN XV POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

I. Organizatorzy:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
 • Klub „Blaszak” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W

II. Cele konkursu:

 1. popularyzacja poezji wśród dzieci,
 2. rozwijanie wrażliwości poetyckiej u uczniów,
 3. budzenie i rozwijanie zdolności recytatorskich,
 4. wyzwalanie aktywności twórczej,
 5. wzbogacanie czynnego słownictwa,
 6. rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

III. Uczestnicy:

Uczestnikami mogą być dzieci z klas  I, II, III  szkół podstawowych z terenu powiatu kaliskiego –  laureaci (miejsce I) gminnych konkursów recytatorskich.

Uwaga! Biorą udział tylko uczniowie, którzy w określonej kategorii wiekowej zajęli pierwsze miejsca.

IV. Zasady konkursu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza. Czas prezentacji do 3 min.
 2. Uczestnik przygotowuje dwa dowolne utwory poetyckie. Komisja może poprosić o prezentację drugiego tekstu.
 3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach:
 4. klasa I
 5. klasa II
 6. klasa III

V. Terminy:

1.Zgłoszenia do konkursu – lista uczestników konkursu (Załącznik nr 1)  oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2) należy przesyłać na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz z dopiskiem XV Powiatowy Konkurs Recytatorski. Zgłoszenia mogą być również przesłane na email: malgorzata.kraszkiewicz@odn.kalisz.pl

2. Konkurs odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Termin:

Uczniowie: klas pierwszych, klas drugich i klas trzecich 07.06.2024r. (piątek) o godz. 10.00, aula ODN.

VI. Komisja konkursu:

Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • interpretacja tekstu,
  • dobór tekstu do możliwości percepcyjnych recytatora,
  • technika i estetyka wymowy,
  • ogólny wyraz artystyczny.

VII. Nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Dla laureatów konkursu przewidziane są  nagrody.