Uczeń na lekcjach wychowania fizycznego

W dniu 15 stycznia 2024  roku w Szkole Podstawowej w Wysocku Małym odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia – „Uczeń na lekcjach wychowania fizycznego”. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych  z terenu powiatu ostrowskiego.

Uczestnicy wymieniali doświadczenia dotyczące stosowania na lekcjach alternatywnych, kreatywnych form wykraczających poza standardowe metody kształcenia, przełamujących rutynę i zachęcających uczniów do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze  fizycznej. Szukali skutecznych rozwiązań wpływających na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.

Za gościnę i możliwość zapoznania się z bazą sportową szkoły dziękujemy Pani dyrektor Dorocie Kitler.

Spotkanie prowadził Aleksander Ziobro, konsultant ds. wychowania fizycznego, kierownik pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia.