Uczyć matematyki jeszcze lepiej. Myślenie matematyczne kompetencją przyszłości

W sobotę 9 grudnia 2023 roku w naszym Ośrodku miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Na Konferencji „Uczyć matematyki jeszcze lepiej. Myślenie matematyczne kompetencją przyszłości” spotkało się niemalże 60 nauczycielek i nauczycieli matematyki wszystkich poziomów edukacyjnych z naszego regionu.

Uczestnicy wzięli udział w wykładach i warsztatach dotyczących sztucznej inteligencji, szyfrowania i początków kryptografii, znaczenia czytelnictwa w rozwoju logicznego myślenia, egzaminów ósmoklasisty i maturalnego oraz umiejętności dowodzenia na różnych poziomach edukacyjnych i wykorzystania metod aktywizujących na lekcjach matematyki. Wykłady poprowadzili: Pani dr Dorota Blinkiewicz z UAM w Poznaniu, Panowie Piotr Nodzyński  i Tomasz Masłowski, nauczyciele matematyki, autorzy wielu zbiorów zadań, reprezentujący wydawnictwo Aksjomat. Bardzo urozmaicony program szkolenia to owoc współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Nad całością czuwały  Jolanta Podziemska i Maria Patacz.
Oprócz zajęć związanych z nauczaniem matematyki, można było zapoznać się  z ofertą wydawnictw edukacyjnych, między innymi Wydawnictwa Nowik oraz Aksjomat. Dziękujemy za bardzo liczny i aktywny udział w konferencji.