„Moja bezpieczna droga do szkoły – bezpieczny pieszy”

11 grudnia 2023 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał konkursu „Moja bezpieczna droga do szkoły – bezpieczny pieszy”. Na konkurs wpłynęło 160 prac.

Organizatorami 21 edycji byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, Komenda Miejska Policji w Kaliszu Wydział Ruchu Drogowego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Uczniowie wykonywali pracę plastyczną na temat bezpiecznej drogi do szkoły, w tym roku organizatorzy zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego.
W pierwszym etapie jury wyróżniło prace, które zostały opublikowane w kalendarzu na rok 2023/24: Borysa Mikołajczaka – ucznia ZS w Mieszkowie, Kacpra Kanii – ucznia SP w Chynowie
Mai Adamkiewicz – uczennicy SP nr 18 w Kaliszu, Wiktora Bondzyło – ucznia SP w Borzęcicach

Antoniny Jagiełło – uczennicy SP w Zbiersku, Natalii Ryfy – uczennicy SP nr 3 w Pleszewie

Julii Błaszczyk – uczennicy SP w Doruchowie, Magdaleny Szymczak – uczennicy ZS w Rusku

Magdaleny Ochmanowicz – uczennicy SP w Kotlinie.

Podczas finału uczniowie wykonywali drugą pracę, za którą również przyznano nagrody:

W kategorii klasy I-III:
I miejsce –  Adam Bednarczyk, uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu
II miejsce – Joanna Woźny, uczennica Szkoły Podstawowej w Rajsku
III miejsce – Natalia Karwik, uczennica Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie

W kategorii klasy IV-VII:
I miejsce – Julia Błaszczyk, uczeń Szkoły Podstawowej w Doruchowie
II miejsce – Weronika Karwik, uczennica Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie
III miejsce – Lena Gucwa, uczennica Szkoły Podstawowej w Kobylinie

Podczas konkursu odbyło się seminarium dla nauczycieli i opiekunów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzone przez starszą aspirant Joannę Wejman z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, nagrodzonym uczniom gratulujemy i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.