Wyniki XII Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Informatycznego: „Trzech braci Kościelniaków. Artyści plastycy, niezwykle zasłużeni dla naszego miasta” – prezentacja multimedialna

30 listopada 2023 r. odbyło się rozstrzygnięcie XII Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno-Polonistycznego: „Trzech braci Kościelniaków. Artyści plastycy, niezwykle zasłużeni dla naszego miasta” – prezentacja multimedialnaorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kaliszupod patronatem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

w Kaliszu. Konkurs był skierowany do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół i placówek specjalnych każdego typu z województwa wielkopolskiego oraz szkół ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej.

Jury konkursu nagrodziło prace następujących uczniów:

I miejsce – Liwia Sierota, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie, opiekunowie: Pani Honorata Mikołajczyk i Pani Daria Drygas

I miejsce – Paulina i Natalia Durskie, Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Mycielinie, opiekun: Pani Edyta Matuszak-Małecka

II miejsce – Jessica Marszałek, Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie, opiekun: Pani Barbara Paśkiewicz

III miejsce – Dawid Rogacki, Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie, opiekun: Pani Grażyna Szklarz

III miejsce – Malwina Staszak, Szkoła Specjalna nr 19 w Kaliszu, opiekun: Pan Marcin Jaroszkiewicz

wyróżnienie – Iga Targańska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, opiekun Iwona Graczyk-Rykowska

wyróżnienie – Nikola Zimna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, opiekun: Pani Małgorzata Kędzierska

wyróżnienie – Migela Brzezicka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, opiekun: Pani Magdalena Domańska

wyróżnienie – Weronika Drapik, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, opiekun: Pan Marcin Jaroszkiewicz