Złożenie deklaracji realizacji programu Przyjaciele Zippiego

Zgłoszenie realizacji programu obejmuje następujące dane: liczba oddziałów, liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, w tym liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci z grup ryzyka. Na tej podstawie sporządzany jest roczny raport – zbiorczy, który jest przesyłany do Fundacji Partnership for Children w Wielkiej Brytanii – właściciela programu udzielającego Licencji.  Złożenie Deklaracji jest podstawą formalno – prawną do korzystania z programu.

Składając Deklarację można równocześnie zamówić wydrukowane materiały do zajęć z dziećmi:
komplet 5 elementów zużywalnych w cenie 10 zł za komplet dla jednego dziecka
Zeszyt ćwiczeń – w cenie 15 zł dla jednego dziecka
Zestaw 3 plakatów w cenie 60,00 zł za komplet
Zeszyt SPE Przyjaciele Zippiego w edukacji włączającej – w cenie 65,00 zł

Uwaga! Istnieje możliwość samodzielnego przygotowania materiałów dla dzieci na podstawie plików udostępnianych w formacie PDF.  Wypełniając Deklarację należy zaznaczyć opcję: PDF do pobrania. Przypominany jednocześnie, że wszystkie pozostałe materiały w programie Przyjaciele Zippiego objęte są ochroną praw autorskich i nie można ich udostępniać osobom, które nie ukończyły szkolenia, ani kserować, powielać lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać bez zgody Centrum Pozytywnej Edukacji (dotyczy to również Zeszytu ćwiczeń dla dzieci).

Życzymy udanej realizacji programu!

Kontakt: Danuta Iwona Grzanka –  danuta.grzanka@odn.kalisz.pl tel. 887 081 840