Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim #PanTadeusz

Zgłoszenia do 11 października 2023 roku (karta zgłoszenia w regulaminie) osobiście lub pocztą.

Półfinał odbędzie się w ODN w Kaliszu w dniach 15-25 października 2023 roku (dokładny termin zostanie podany później).

Koordynatorem konkursu w ODN w Kaliszu jest dr Małgorzata Juda-Mieloch (malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl)