Konkurs „Będę Biznesmenem – BeBi”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie informuje o organizowanym konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Będę Biznesmenem – BeBi”. Jest to już VII edycja konkursu.

Celem Konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Zwycięzcy konkursu atrakcyjne otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Informujemy, że w konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 03.11.2023r. na adres Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno z dopiskiem: „Konkurs Będę Biznesmenem – BeBi”  (decyduje data stempla pocztowego)

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.