Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Szanowni Państwo,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszają na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289).

Nauczyciele po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.


Nauczyciele po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

Planowany początek zajęć wrzesień/październik 2023  
Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się wymagana ilość uczestników.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane według ramowego planu i programu zatwierdzonego 9 września 2021 roku przez Ministra Edukacji i Nauki w trybie blended-learning: zajęcia online platforma Moodle oraz zajęcia stacjonarne w ODN w Poznaniu.

Zapisy: 
Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu:
Paweł Biedny, nauczyciel konsultant ds. pedagogicznych w ODN w Poznaniu,
pawel.biedny@odnpoznan.pl tel. kom 508 381 771

Kursy kwalifikacyjne, realizowane przez Ośrodek, odbywają się za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.