8 ton książek dla nauczycieli i uczniów

31 maja Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wspólnie z Departamentem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Biurem Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 zorganizowali konferencję dla dyrektorów szkół z Wielkopolski Południowej. Odbyła się ona w przyjaznych murach WPA UAM w Kaliszu. Uroczystości tej towarzyszyła konferencja poświęcona wykorzystaniu materiałów z pakietów edukacyjnych. W uroczystości wzięli udział Dorota Kinal, dyrektor DEiN Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wraz ze swoimi pracownikami oraz pracownicy Biura Projektu. Konferencję rozpoczął Jarosław Wujkowski, dyrektor ODN w Kaliszu, a głos zabierali między innymi: Dorota Kinal oraz Piotr Łuszczykiewicz, dziekan WPA UAM w Kaliszu,. Prezentację pokazującą przykłady wykorzystania pakietów (książek ABC Ekonomii oraz ABC Empatii, materiałów dla nauczyciela) przedstawiła Irena Ranosz – Talarek, która wraz z Arturem Czapczyńskim reprezentowała Fundację Rodziny Czapczyńskich. Łącznie przygotowano ponad 8 ton książek i materiałów oraz zestawy powitalne. Profesor Piotr Łuszczykiewicz wręczył ponadto swoje pakiety upominkowe zawierające książki powstałe w wydawnictwie UAM.   

Wszystkim pracownikom Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, którzy pracowali przy przekazywaniu pakietów wyrazy uznania i podziękowania składa dyrektor ODN-u w Kaliszu.

Dyrektorów szkół, którzy nie mogli uczestniczyć w konferencji zapraszamy do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, po odbiór pakietów edukacyjnych. Termin odbioru 5-7 czerwca 2023 roku w godz. 8.00 – 17.00