ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Trreść rozporządzenia

Pismo MEiN