ZS/03/01 • Samorząd uczniowski – wartości, możliwości, potrzeby

szkolenie blended learning

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele – opiekunowie samorządów uczniowskich.

Tematyka:
Dziecięca demokracja – pedagogika Celestyna Freineta i samorządność uczniowska wg Janusza Korczaka.
Podstawy prawne funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
Struktura i dokumentacja samorządu uczniowskiego.
Zadania i kompetencje opiekuna samorządu.
Planowanie działań samorządu.
Aktywizacja i motywowanie uczniów do pracy w samorządzie uczniowskim.
Współpraca samorządu z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organizacjami.

Cena: 70 zł

Trener: Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się