WO/08/01 • Gry i zabawy rozwijające kompetencje interpersonalne uczniów

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8, nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Tematyka:
Podstawy komunikacji interpersonalnej.
Gry i zabawy rozwijające techniki komunikacji.
Gry i zabawy rozwijające aktywne słuchanie.
Gry i zabawy ułatwiające porozumienie.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się