WN/35/01 • Naturalne mechanizmy działania uczącego się mózgu – neurodydaktyka w praktyce szkolnej

Praktyczne zastosowanie wybranych metod i technik uczenia się w oparciu o znajomość pracy mózgu. Uwaga, emocje, motywacja, wyobraźnia – kluczowe czynniki w procesie uczenia się. Nauczanie jako metoda efektywnego uczenia się; uczenie się w grupie. Sukces szkolnej edukacji przy nastawieniu uczniów na rozwój. Oferta edukacyjna Grupy MAC S.A. dla szkół podstawowych.

0 Komentarzy