PP/15/01 • Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Tematyka:
Charakterystyka zachowań trudnych i prowokacyjnych.
Kluczowe umiejętności i nierozwiązane problemy.
Błędne cele i przekonania.
Wgląd w siebie i reguły dla reguł jako fundament pracy z uczniem.
Metoda konstruktywnej konfrontacji.

Cena: 70 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się