PP/21/01 • Organizacja zajęć logopedycznych w ujęciu prawnym i praktycznym

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – podstawy prawne. Korzyści dla dzieci i młodzieży płynące z objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zalecenia w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Rola logopedy w zespole dokonującym wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz przy redagowaniu IPET-u. Dokumentacja logopedy i zajęć logopedycznych.

0 Komentarzy