PP/12/01 • Zaburzenia słuchu fonematycznego – przyczyny, objawy, terapia

warsztat

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele przedszkola, nauczania początkowego, logopedzi

Tematyka:
Słuch fonematyczny – definicja, objawy zaburzeń.
Ćwiczenia słuchu awerbalnego.
Ćwiczenia rytmiczne, słuchu werbalnego – mownego, analizy i syntezy słuchowej .
Ćwiczenia słuchowego i artykulacyjnego różnicowania głosek opozycyjnych, ćwiczenia udźwięczniania głosek.
Metody i techniki wspomagające stymulację słuchową.

Cena: 85 zł

Trener: Beata Szalonka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się