PP/07/01 • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele i specjaliści przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych

Tematyka:
Uwarunkowania prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Model pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
Struktura IPET, etapy powstawania.
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w oparciu o dokumentację ucznia.
Ewaluacja programu i efektywność zajęć organizowanych dla ucznia.

Cena: 70 zł

Trener: Irena Wcisłek

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się