KN/04/01 • Szanse i wyzwania współczesnej geografii w zakresie edukacji klimatycznej i ekologicznej

konferencja

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele geografii oraz inni zainteresowani przedmiotem

Tematyka:
ANTROPOCEN – era antropogeniczna. Wyzwania dla człowieka i przyrody.
Dokąd zmierza klimat?
Tonące miasta.
Z globalnego ocieplenia w ochłodzenie? – żeby przetrwać trzeba zrozumieć.
Polska na szlaku tornad. Zjawiska ekstremalne.

Cena: 0 zł

Trenerzy:
Mirosław Makohonienko
Leszek Kasprzak
Małgorzata Mazurek
Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się