KN/03/01 • Ocenianie w praktyce szkolnej

konferencja

Liczba godzin: 5

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i etapów kształcenia; dyrektorzy szkół

Tematyka:
Ocenianie – podstawowa kompetencja poznawcza.
Ocenianie w różnych systemach edukacyjnych.
Psychologiczne aspekty oceniania szkolnego.
Metodyczne aspekty oceniania szkolnego.
Prawne aspekty oceniania szkolnego.

Cena: 40 zł

Trenerzy:
Małgorzata Juda-Mieloch
Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się