Wielkopolskie Seminarium Astronomiczne i Wojewódzki Konkurs Astronomiczny na referat z zakresu astronomii i astronautyki

9 marca 2020 r. w Szkolnym Planetarium w Potarzycy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Heweliusza w Potarzycy odbył się Wojewódzki Konkurs Astronomiczny na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne. Organizatorem konkursu oraz seminarium był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy współpracy ze Szkolnym Planetarium im. Twórcy Andrzeja Owczarka w Potarzycy.

Organizatorem XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu. Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu i seminarium sprawują: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polska Agencja Kosmiczna.

Celem konkursu jest popularyzacja astronomii i astrofizyki oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań tymi dziedzinami wiedzy, dokonywanie własnych obserwacji, obliczeń, prac konstrukcyjnych oraz umiejętności prezentacji i publicznych wystąpień.

Do etapu wojewódzkiego konkursu zgłoszono 9 referatów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych z Ostrowa, Poznania, Kościana i Jarocina. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie w 15 minutowej prezentacji wybranych zagadnień z astronomii lub astronautyki.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęli uczniowie Mateusz Koza z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu oraz Karol Masztalerz z Inerntional School of Poznań, którzy zaprezentowali własnoręcznie zbudowaną amatorską stację odbioru danych z satelitów meteorologicznych. Opiekunem zespołu była pani mgr Emilia Misch. Drugie miejsce zajęli uczniowie: Oskar Kościański i Dawid Bugajewski z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Oskara Kolberga w Kościanie wygłaszając referat na temat „Układy podwójne – krzywe zmian blasku i granice Rocheʼa”. Opiekunem uczniów był mgr Jacek Bartkowiak. Trzecie miejsce przypadło Nikodemowi Palibudzie z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp., który w swym referacie na bazie gry komputerowej zgłębił swoją wiedzę astronomiczno-fizyczną i przedstawił wpływ asysty grawitacyjnej na tory lotu rakiet. Uczniowie Ci będą reprezentowali województwo wielkopolskie w Ogólnopolskim Konkursie Astronomicznym w Grudziądzu. Uczniowie: Nikodem Grzela z ZST w Ostrowie Wlkp. oraz Michał Markiewicz z IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu zostali zakwalifikowani w formie słuchaczy na Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne w Grudziądzu. W konkursie wystąpili również Kacper Gąsiorek z ZST w Ostrowie oraz Jakub Piotrowicz, Gabriela Krakowiak, Emilia Nowak, Marcelina Lewandowicz i Nikola Szymoniak z Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie. Opiekunem uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie była mgr inż. Danuta Połomska, z IV LO w Poznaniu – mgr Elżbieta Nowak, z LO nr 1 w Jarocinie – mgr Wiesława Idziak.