Konferencja metodyczna • Ocenianie a etyka

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na konferencję „Ocenianie a etyka”, która odbędzie się 10 marca 2020 o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zorganizowana jest z myślą o nauczycielach różnych przedmiotów. Poruszać będzie ważkie tematy związane z ocenianiem innych ludzi, także z ich potępianiem za rozmaite czyny i postawy. Problem to szeroki i wykraczający poza mury szkolne.

Wykład konwersatoryjny poruszający ten temat wygłosi prof. dr hab. Mirosław Rutkowski, zajmujący się etyką normatywną, metaetyką i etyką stosowaną. Prof. Rutkowski jest jednym z najbardziej znanych współczesnych filozofów polskich, prowadzi zajęcia na różnych uczelniach w kraju, zwłaszcza na macierzystym Uniwersytecie Szczecińskim, i za granicą. Dotychczas uczestniczył w stażach i badaniach naukowych w Finlandii, Hiszpanii, Włoszech, Chinach czy Indiach. Na Uniwersytecie Oksfordzkim praktykował m.in. u prof. Dereka Parfita, znakomitego filozofa brytyjskiego. 

Prof. Rutkowski jest współredaktorem czasopisma filozoficznego „Analiza i Egzystencja” oraz „Nowa Krytyka”, ponadto jest redaktorem naczelnym internetowego czasopisma naukowego „Etyka Praktyczna”; jest także autorem wielu publikacji, zwłaszcza:  „Obowiązku moralnego a motywacji”, „Dlaczego potrafimy działać moralnie?”, „Roli rozumu w decyzjach moralnych” czy „Etyki Davida Hume’a”.

ZapisyISOS, symbol DM/16/01