Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

  • Post author:

Nauczycieli i dyrektorów szkół zapraszamy do udziału w uroczystej konferencji: „Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich”. Propozycja została przygotowana przez kaliski ODN we współpracy z Zespołem Szkół nr 9 w Kaliszu. 

Podczas spotkania  przewidziano wystąpienia badaczy i regionalistów, II zjazd delegacji szkół im. Powstańców Wielkopolskich,  występy uczniów oraz promocję dobrych praktyk edukacyjnych. W części pierwszej konferencji omówione zostanie znaczenie czynu zbrojnego w odbudowie niepodległej Rzeczypospolitej.  Część druga spotkania poświęcona będzie  m.in. wymianie doświadczeń w zakresie edukacji patriotycznej i regionalnej. Uczestnicy będą mogli  obejrzeć również okolicznościową wystawę. Wszystkich nauczycieli – w tym również opiekunów uczniowskich delegacji – prosimy o zapisanie się na szkolenie przez system ISOS.

Szczegółowy program konferencji

powitanie  (godz. 10.00) 

mgr Jarosław Wujkowski, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
mgr Aneta Justyńska, dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Kaliszu

otwarcie konferencji 

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego

wystąpienia (10.20–12.00) 

I. Tradycja powstańcza i legionowa Wielkopolan
w południowo-wschodniej części regionu

dr Piotr Wiertelak (Ostrów)
Czy Wielkopolanie akceptowali Józefa Piłsudskiego?

prof. dr hab. Jerzy Pietrzak (Ostrów)
Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce

mgr  Andrzej Surdyk (Poznań)
Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

mgr Grzegorz Waliś (Kalisz)
Legioniści internowani w Szczypiornie w walce o niepodległość

Przerwa kawowa, ZWIEDZANIE WYSTAWY „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” (12.00–12.30)

wystąpienia (12.30–14.00)

II. Rola edukacji regionalnej i patriotycznej
w wychowaniu do wartości i kształtowaniu postaw

mgr Grażyna Stępniewska (Kalisz)
Zadania nauczyciela i szkoły w budowaniu postaw patriotycznych
i obywatelskich

mgr Monika Sobczak–Waliś (Kalisz)
Śladami Józefa Piłsudskiego w Kaliszu

dr Piotr Molenda (Kalisz)
Świętowanie jubileuszu niepodległości w południowo-wschodniej
Wielkopolsce

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK EDUKACYJNYCH

• Dni patrona jako forma kształtowania wśród młodzieży więzi ze szkołą, regionem, ojczyzną  na przykładzie Szkoły Podstawowej w Doruchowie

• Obchody dnia patrona jako forma realizacji edukacji regionalnej i patriotycznej w Mieszkowie

mgr Anna Narewska (Kalisz)
Współpraca z PTH oddział Kalisz w ramach edukacji regionalnej

PODSUMOWANIE konferencji (14.00–14.15)

Termin konferencji: 17.03. 2020 w godz. 10.00-14.15.

Zapisy do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do 7 marca. 

Miejsce: Aula Zespołu Szkół nr 9 w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24.