Warsztaty eTwinning

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności na warsztaty związane z programem eTwinning, które odbędą się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 20 marca 2020r.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. 

eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Program skupia pedagogów z pasją, którzy dzięki swojej kreatywności i możliwościom, jakie daje TIK, pobudzają entuzjazm swoich uczniów i sprawiają, że dzieci i młodzież uczą się chętniej.

Poznaj i dołącz!

Tematyka warsztatów:

Załóż projekt w eTwinning – symbol WN/37/01

  • Wprowadzenie do programu eTwinning
  • Narzędzia eTwinning – platforma eTwinning Live oraz TwinSpace
  • Zasady dobrego projektu
  • Planowanie projektu

Narzędzia w eTwinning – symbol WN/36/01

  • Wprowadzenie do programu eTwinning.
  • Przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów eTwinning.
  • Narzędzia eTwinning – platforma TwinSpace.
  • Narzędzia eTwinning – platforma TwinSpace trenera oraz inne narzędzia.

Warsztaty dla zarejestrowanych uczestników w programie eTwinning
Konieczność rejestracji uczestników na platformie www.etwinning.net przed szkoleniami.
Na szkolenie należy przynieść własne laptopy.

Warsztaty poprowadzi Pani Barbara Maciejewska-N’sir

Ambasador programu eTwinning
Trener warsztatów komputerowych eTwinning w województwie wielkopolskim

Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu. Egzaminator języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Praca z młodzieżą umożliwia jej rozbudzanie ich ciekawości, chęci podejmowania nowych wyzwań, pozytywnego nastawienia do ludzi pochodzących z innych krajów i kultur oraz pogłębianiem ich umiejętności językowych i posługiwania się nowinkami technologicznymi. Z pasją realizuje rozmaite projekty krajowe oraz międzynarodowe m.in. poprzez Erasmus+ i eTwinning, z którym jest związana od 2010 roku i pełni funkcję ambasadorki tego programu od 2014 roku.