Konferencja „Witkacy – nasz współczesny. Dlaczego warto przybliżyć młodemu pokoleniu twórczość Witkacego?”

  • Post author:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu zapraszają dyrektorów szkół oraz nauczycieli języka polskiego na bezpłatną konferencję „Witkacy – nasz współczesny. Dlaczego warto przybliżyć młodemu pokoleniu twórczość Witkacego?”, która odbędzie się 24 lutego 2020 o godz. 18.00 w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (scena kameralna). 

Wykłady poprowadzi prof. dr hab. Janusz Degler  wybitny literaturoznawca i teatrolog  związanym przez lata z Uniwersytetem Wrocławskim i krakowską Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego, w której od 1979 do1987 był prorektorem. Od trzydziestu lat przewodniczy Komitetowi Redakcyjnemu wydania „Dzieł zebranych” Stanisława Ignacego Witkiewicza; prof. Degler był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk o Sztuce PAN i Komitetu Nauk o Kulturze PAN, przewodniczył Radzie Naukowej i Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ponadto jest członkiem Polskiego PEN Clubu oraz Rady Naukowej „Teatru”, „Dialogu”,  „Pamiętnika Teatralnego” i „Sztuki Edycji”.  Prof. Degler był również promotorem doktoratów honoris causa Jerzego Grotowskiego, Tymona Terleckiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego. Jest autorem wielu rozpraw, recenzji oraz redaktorem antologii Wprowadzenie do nauki o teatrze oraz Problemów teorii dramatu i teatru.

J. Degler uznawany jest za najwybitniejszego witkacologa w Polsce i poza jej granicami. Przekłady jego rozprawy Witkacego teoria teatru ukazały się nie tylko w krajach europejskich, ale również w Indiach, Japonii czy Meksyku. Uczestniczył w międzynarodowych sesjach witkiewiczowskich w Pizie, Brukseli, Fryburgu, Sztokholmie, Petersburgu i Zagrzebiu.

Prof. Degler jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki I st. i  Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2012) i Nagrody Edytorskiej im. J. Żuławskiego Polskiego PEN Clubu.

Prosimy zapisanie się na konferencję poprzez system ISOS, symbol KN/11/01. Osoby niezarejestrowane w systemie prosimy o założenie konta.

Więcej informacji udziela kierownik konferencji: 

Sylwia Melka, sylwia.melka@odn.kalisz.pl, tel. 887 081 852.

Link do rejestracji:

https://isos2.odn.kalisz.pl/available-trainings/individual/442