Konferencje z zakresu doradztwa metodycznego – język angielski, przedmioty zawodowe

  • Post author:

Od 1 grudnia 2019 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wparcia nauczycielom udzielają doradcy metodyczni z języka angielskiego – Joanna Kubisiak oraz przedmiotów zawodowych – Artur Kowalski.

Zapraszamy na konferencje metodyczne, których celem jest przedstawienie form i metod wspomagania nauczycieli przez doradcę metodycznego w świetle nowego prawa oświatowego.

Harmonogram konferencji:

PrzedmiotImię, nazwisko
nauczyciela doradcy metodycznego
Termin, godzinaMiejsceTematykaUczestnicy
język angielskiJoanna Kubisiak16.01.202015.30-17.45ODN Kalisz, AulaDoradztwo metodyczne z języka angielskiego w nowym systemie oświaty, symbol w ISOS DM/12/01nauczyciele języka angielskiego
przedmioty zawodoweArtur Kowalski12.02.202015.00-17.15ODN Kalisz, AulaKształcenie zawodowe w szkołach branżowych w świetle zmian w prawie oświatowym, symbol w ISOS DM/01nauczyciele przedmiotów zawodowych

Szczegółowych informacji udziela:

Kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia
Sylwia Melka
e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl
telefon: 887 081 852