Pierwsza Apteczkowa Szkoła

  • Post author:

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku jako pierwsza w tym roku szkolnym skorzystała ze szkolenia Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Przez trzy dni dwunastu wychowawców i Dyrektor Małgorzata Szczucka uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Agnieszkę Ciekalską – certyfikowanego trenera Apteczki i konsultant ds. wychowania i profilaktyki ODN Kalisz.

Od października ruszają zajęcia z uczniami.