W duchu ministerialnego priorytetu „Profilaktyka uniwersalna i promocja zdrowia – programy profilaktyczne dla uczniów”

  • Post author:

Celem konferencji „Profilaktyka uniwersalna i promocja zdrowia – programy profilaktyczne dla uczniów” było zgodne z tegorocznymi priorytetami polityki oświatowej państwa (Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych) wspieranie działań szkoły i placówki w obszarze profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia. Na spotkaniu, które odbyło się 20 września w siedzibie ODN w Kaliszu zaprezentowano wybrane programy z zakresu profilaktyki. Wszystkie cztery propozycje są dostępne w ofercie szkoleniowej naszej placówki.

Dwuczęściową konferencję otworzyła wicedyrektor ODN Grażyna Stępniewska. 

Pierwsze wystąpienie należało do konsultant ds. wychowania i profilaktyki Agnieszki Ciekalskiej. Przemówienie dotyczyło wychowania i profilaktyki w szkole. Szczególna uwaga została poświęcona zmianom w prawie oświatowym oraz programowi wychowawczo-profilaktycznemu. Główny przekaz prelegentki koncentrował się jednak na tym, by zgodnie z myślą Jeana Jacquesa Rousseau „Rośliny uszlachetnia się przez uprawę,ludzi – przez wychowanie” w systemie prawnooświatowym nie zgubić najważniejszego: ucznia.

Drugą część konferencji stanowiła prezentacja programów profilaktycznych. Uczestnicy wysłuchali Danuty Iwony Grzanki, która przedstawiła program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat „Przyjaciele Zippiego”. Jako druga wystąpiła Agnieszka Ciekalska z omówieniem rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Z kolei Sylwia Melka omówiła założenia „Unplugged” – programu profilaktyki uniwersalnej opartego na modelu wszechstronnego wpływu społecznego dla uczniów w wieku od 12 do 14 lat oraz programu „Golden Five”, który jest adresowany do uczniów w wieku od 11 do 16 lat.

Niewątpliwie temat podjęty przez organizatorów konferencji jest kwestią aktualną i wywołującą wiele dyskusji. 

Programy w ofercie ODN