Przyjaciele Zippiego międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

0 Komentarzy

UNPLUGGED – rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.

0 Komentarzy

Poradnik – komentarz metodyczny dotyczący wdrażania nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej.

MEN i ORE oddaje w Państwa ręce bezpłatny poradnik – komentarz metodyczny dotyczący wdrażania nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z przedmiotów: język polski, muzyka i historia muzyki, geografia, plastyka, historia sztuki, chemia, historia, wos, wychowanie fizyczne, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia i etyka, fizyka, biologia.

0 Komentarzy