Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

  • Post author:

Zapraszamy nauczycieli do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą. Zgłoszenia w ISOS symbol KK/01  www.odn.kalisz.pl. Ostatnie wolne miejsca w tym roku.

Cel: Uzyskanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą.

Tematyka:

  1. Przywództwo edukacyjne w szkole.
  2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
  3. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
  6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
  7. Wykorzystanie ICT w zarządzaniu szkołą
  8. Praktyka kierownicza w szkołach/placówkach

 Adresat:
wicedyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, spełniający wymogi kwalifikacyjne

Kryteria naboru

Rekrutacja w oparciu o zgłoszenie w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń (ISOS) na stronie www.odn.kalisz.pl

Koszt:
1500,00 zł (możliwość płatności w ratach)

SANTANDER Bank Polska S. A .5 oddział w Kaliszu 14 1500 1432 1214 3004 9255 0000
z dopiskiem Kurs kwalifikacyjny zakresu zarządzania oświatą – symbol KK/01

ORGANIZACJA KURSU

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Wrocławska 182

Liczba godzin:210

Czas trwania: 9 miesięcy październik 2018 – czerwic 2019
w systemie weekendowym (piątek od godz. 15.00 sobota od godz. 9.00)

Liczba uczestników: 25 osób

Zapewniamy wysoką jakość kursu, kompetentnych trenerów, w przerwach serwis kawowy oraz miłą atmosferę.

Dodatkowych informacji udzielają:
Danuta Iwona Grzanka – kierownik kursu
mail: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
tel.: 62 76 76 309, 887081840
Renata Wawrzyniak, Małgorzata Wlazło – pracownicy sekretariatu
mail: doskonalenie@odn.kalisz.pl
tel.: 62 76 76 302