Program „Mistrzynie w szkołach”

  • Post author:

„Mistrzynie w szkołach” to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej. Promujemy aktywny tryb życia i świadomość tego, jak ważną rolę w ich wieku pełni tak niedoceniana przecież lekcja wychowania fizycznego.

  1. To specjalna lekcja WF podczas której do uczestniczek trafia jasny przekaz – że sport uczy determinacji, konsekwencji w dążeniu do celu, aż do szacunku do samego siebie i otoczenia,
  2. To dawka motywacji do samokontroli i samodoskonalenia w wielu kwestiach – aktywnego trybu życia oraz dbania o własne zdrowie, samopoczucie i żywienie.

W przekazywaniu uczennicom liceów tych wartości Otylię Jędrzejczak wspierają inne wspaniałe Kobiety – Olimpijki, Mistrzynie Świata, Europy i Polski w różnych dyscyplinach sportu. Również te, które już zakończyły kariery sportowe i dziś spełniają się zawodowo i rodzinnie.

Pilotażowa wersja projektu „Mistrzynie w szkołach” odbyła się w Słupsku i Łodzi w 2015 roku. Udział w zajęciach wzięło pół tysiąca uczennic liceów. W 2018 roku bedziemy w trzech miejscach – Grębocinie koło Torunia, Pustkowie-Osiedlu koło Dębicy i w Poznaniu.

Aby dowiedzieć się więcej o programie, zapraszamy na stronę: www.mistrzyniewszkolach.pl