Przesłuchanie półfinałowe konkursu recytatorskiego #Pan Tadeusz

  • Post author:

W dniu 10 października odbyło się przesłuchanie półfinałowe konkursu recytatorskiego #Pan Tadeusz. W konkursie wzięło udział 18 uczestników z 9 szkół.

Komisja konkursowa w składzie:

  • dr Małgorzata Juda-Mieloch – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących w

ODN w Kaliszu (przewodnicząca jury)

  • dr Maciej Michalski – nauczyciel języka polskiego, wieloletni doradca metodyczny, animator

kultury (członek jury),

  • Jerzy Szukalski – wicedyrektor ODN w Kaliszu (członek jury),

po przesłuchaniu wszystkich uczestników postanowiła przyznać trzy równorzędne nagrody oraz rekomendować do udziału w etapie wojewódzkim konkursu, który odbędzie się w CDN w Lesznie, następujących uczestników konkursu:

  • Wiktorię Błaszczyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
  • Annę Kasprzak z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu,
  • Julię Siecińską z III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za wkład pracy włożony we właściwe przygotowanie do tego konkursu, a laureatom życzymy powodzenia w finałowej gali tego konkursu.