Integralne podejście do procesu wychowania i nauczania. Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły – rola i zadania wychowawcy we współczesnej szkole, umiejętności wychowawcze nauczyciela

 • Post author:

Szanowni Państwo,

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

Integralne podejście do procesu wychowania i nauczania.
Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły – rola i zadania wychowawcy we współczesnej szkole, umiejętności wychowawcze nauczyciela

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Cele główne szkolenia:

 • poznanie koncepcji nauczania i wychowania integralnego,
 • określenie roli nauczyciela-wychowawcy,
 • kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela-wychowawcy.

Cele szczegółowe szkolenia:

Uczestnik po zajęciach:

 • zna podstawy pedagogiki wychowania integralnego H.Daubera i N.Postmana,
 • zna cechy nauczania i uczenia się integralnego,
 • stosuje koncepcję nauczania i wychowania integralnego,
 • rozumie znaczenie wpływu różnych wymiarów działalności pedagogicznej nauczyciela na wszechstronny rozwój ucznia,
 • wyznacza swoje cele rozwojowe i wie, jak je realizować,
 • stosuje elementy coachingu w swoim warsztacie pracy,
 • tworzy narzędzia do przeprowadzenia skutecznej diagnozy potrzeb uczniów w zakresie problemów wychowawczych,
 • tworzy plan/program pracy wychowawcy klasy z uwzględnieniem zagrożeń cyberprzemocą i uzależnieniami.

Forma szkolenia:

Wykład – 3 godz.
Warsztaty – 3 godz.

Liczba godzin:

6 godzin zegarowych

Miejsca i terminy szkoleń:

Poznań

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
I. 14.09.2018 r. 9.30 – 16.45 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1
II. 14.09.2018 r. 9.30 – 16.45 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1
III. 14.09.2018 r. 9.30 – 16.45 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1

Kalisz

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
IV. 12.09.2018 r. 9.30 – 16.45 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182

Leszno

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
V. 13.09.2018 r 9.30 – 16.45 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

Konin

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
VI. 11.09.2018 r. 9.30 – 16.45 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie, ul. Sosnowa 14

Piła

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
VII. 6.09.2018 r. 9.30 – 16.45 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile, ul. Bydgoska 21
VIII. 6.09.2018 r. 9.30 – 16.45 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile, ul. Bydgoska 21

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.ecdn.pl, od 26 czerwca 2018 r.

Cena szkolenia:

13 złotych

Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy dokonać wpłaty na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile:
nr konta:  68 1500 1041 1210 4005 6238 0000 z dopiskiem:

szkolenie Integralne podejście do procesu wychowania i nauczania. Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły – rola i zadania wychowawcy we współczesnej szkole, umiejętności wychowawcze nauczyciela,
miejsce szkolenia (np. Piła), 
grupa szkoleniowa (np. VII),
imię i nazwisko uczestnika szkolenia. 

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ksero dowodu wpłaty. Odnośnie faktur prosimy o kontakt  z Panią Ewą Gralą, email: e.grala@cdn.pila.pl, tel. 67 352 70 14

Informacji udzielają:

Jolanta Midor, e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923
Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20,

w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352

Rejestracja:

Kliknij aby przejść do strony rejestracji.

Serdecznie zapraszamy