Grant – Techniczne aspekty wykorzystania „Aktywnej tablicy” z elementami dydaktyki. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu dotyczącym programu „Aktywna tablica”.

  • Post author:
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego Cele: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie  wykorzystania nowych technologii, w tym zasobów Internetu i tablic/monitorów interaktywnych w czasie zajęć dydaktycznych Lokalizacja: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła Program: Część wykładowa:
  1. Zagadnienia technologii sieciowych i dostępu do Internetu •    Rodzaje sieci: LAN i WAN •    Czynniki decydujące o dobrej pracy sieci •    Profesjonalna infrastruktura informatyczna w szkole •    Dzielenie się doświadczeniem
  2. Wydajność Internetu w szkole a płynny dostęp do edukacyjnych zasobów cyfrowych •    Portale z zasobami edukacyjnymi •    Wykorzystanie w procesie lekcyjnym quizów on-line •    Interaktywne zasoby webowe do budowy ćwiczeń on-line na tablice interaktywne •    Narzędzia komunikacyjne w chmurze MS Office 365 •    Wykorzystanie darmowych narzędzi Chmury Google i MS Office 365 w pracy zespołowej on-line •    Przegląd nowości w software dydaktycznym •    Dzielenie się doświadczeniem
  3. Perspektywy dla infrastruktury sieciowo-sprzętowej w szkolnictwie •    Obecne kierunki zmian dostępu do Internetu w placówkach edukacyjnych •    Urządzenia mobilne w edukacji •    Idea BYOD (Bring Your Own Device) •    Pojawienie się nowych urządzeń cyfrowych w szkołach •    Dzielenie się doświadczeniem
  4. Korzystanie z zasobów cyfrowych on-line w czasie lekcji •    System kontroli dostępu do sieci •    Zabezpieczenie sieci przed treściami niepożądanymi •    Ochrona antywirusowa urządzeń •    Netykieta – zasady korzystania z sieci •    Modele wykorzystania technologii w pracy z uczniem •    Przygotowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICT •    Przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem nowych technologii •    Nowe technologie aktywnym środowiskiem pracy ucznia. •    Dzielenie się doświadczeniem
Część warsztatowa: Projektowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK i „Aktywnej tablicy” Czas trwania: 6 godzin zegarowych Cena: 13 zł Harmonogram
Termin realizacji Godziny szkolenia (od – do) Kadra dydaktyczna (prowadzący szkolenie) Nazwa i adres obiektu, w którym będzie odbywać się szkolenie
29.09.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik, Roman Dwulit, Sławomir Kozłowski CDN w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
9.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik, Roman Dwulit ODN w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
10.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik, Roman Dwulit, Kamil Prozorowski Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno
20.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik, Roman Dwulit, Mariusz Kordylewski Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
2.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik, Roman Dwulit, Wojciech Kos Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz
Kierownik: Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753 Rejestracja na szkolenie