Wykorzystanie TIK w edukacji – najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie form i metod pracy z wykorzystaniem TIK. Nauka programowania, kodowanie i programowanie od przedszkola.

  • Post author:

Szanowni Państwo,

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wykorzystanie TIK w edukacji – najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie form i metod pracy z wykorzystaniem TIK. Nauka programowania, kodowanie i programowanie od przedszkola

Adresaci szkolenia

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego.

Cel główny szkolenia

  • nauczyciel odpowiednio wykorzystuje kodowanie i programowanie na poszczególnych  etapach rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

Uczestnik po zajęciach

  • zna korzyści płynące z nauki kodowania i programowania od najmłodszych lat,
  • prawidłowo dopasowuje i stosuje metody i narzędzia do etapu rozwojowego i edukacyjnego dzieci i młodzieży,
  • zna i upowszechnia sposoby bezpiecznego i rozwojowego korzystania przez dzieci i młodzież z multimediów,
  • inspiruje się dobrymi praktykami innych nauczycieli i sam dzieli się wiedzą,
  • tworzy atrakcyjne interdyscyplinarne scenariusze zajęć, zgodne z podstawą programową  z wykorzystaniem programowania.

Forma szkolenia

Wykład – 4 godz.
Warsztaty – 3 godz.

Liczba godzin:

7 godzin zegarowych

Miejsca i terminy szkoleń:

Poznań

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
I. 25.09.2018 r. 9:00 – 16:50 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1
II. 26.09.2018 r. 9:00 – 16:50 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1
III. 27.09.2018 r. 9:00 – 16:50 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1

Kalisz

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
IV. 19.09.2018 r. 9:00 – 16:50 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182

Leszno

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
V. 20.09.2018 r. 9:00 – 16:50 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

Konin

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
VI. 18.09.2018 r. 9:00 – 16:50 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie, ul. Sosnowa 14

Piła

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
VII. 05.09.2018 r. 9:00 – 16:50 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile, ul. Bydgoska 21
VIII. 21.09.2018 r. 9:00 – 16:50 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile, ul. Bydgoska 21

 

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.ecdn.pl, od 26 czerwca 2018 r.

Cena szkolenia:

15 złotych

Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy dokonać wpłaty na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile:
nr konta:  68 1500 1041 1210 4005 6238 0000 z dopiskiem:

szkolenie Wykorzystanie TIK w edukacji – najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie form i metod pracy z wykorzystaniem TIK. Nauka programowania, kodowanie i programowanie od przedszkola
miejsce szkolenia (np. Piła), 
grupa szkoleniowa (np. VII),
imię i nazwisko uczestnika szkolenia. 

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ksero dowodu wpłaty. Odnośnie faktur prosimy o kontakt  z Panią Ewą Gralą, email: e.grala@cdn.pila.pl, tel. 67 352 70 14

Informacji udzielają:

Jolanta Midor, e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923
Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20,

w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352 70 20.

Serdecznie zapraszamy