Grant: Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole.

 • Post author:

Szanowni Państwo, 

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole.

Adresaci szkolenia:

    Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego

 Cele ogólne szkolenia: 

 • wyposażenie uczestników szkolenia w  podstawową wiedzę nt. nadzoru pedagogicznego w placówce,
 • zapoznanie z obowiązkami dyrektora jako organu nadzoru pedagogicznego,
 • zapoznanie z rolą nauczycieli w planowaniu i realizacji nadzoru pedagogicznego,
 • omówienie form i zapoznanie z przykładami narzędzi nadzoru pedagogicznego,
 • zapoznanie z dokumentacją związaną z nadzorem pedagogicznym, w tym planem nadzoru pedagogicznego.

 Cele szczegółowe szkolenia: 

       Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • interpretować i stosować w praktyce prawo oświatowe,
 • konstruować plan nadzoru  pedagogicznego,
 • konstruować plany,  stosować formy nadzoru i dobierać narzędzia w procesie sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • realizować zadania związane z nadzorem pedagogicznym,
 • formułować wnioski i rekomendacje oraz ustalać sposoby ich wykorzystania w planowaniu pracy placówki,
 • prawidłowo dokumentować nadzór pedagogiczny.

Forma szkolenia:

Wykład – 4 godz.

Warsztaty – 2 godz.

Liczba godzin:

6 godzin zegarowych

Miejsca i terminy szkoleń:

Poznań

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
I. 21.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Poznaniu,  ul. Górecka 1

II. 22.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Poznaniu,  ul. Górecka 1

Kalisz

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
III. 11.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182

IV. 11.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182

Leszno

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
V. 18.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

Konin

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
VI. 17.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Koninie, ul. Sosnowa 14

Piła

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
VII. 24.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile            ul. Bydgoska 21
VIII. 24.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile            ul. Bydgoska 21

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.cdn.pila.pl

Cena szkolenia: 13 złotych

Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy dokonać wpłaty na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile:
nr konta:  68 1500 1041 1210 4005 6238 0000 z dopiskiem: 

szkolenie: Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole.

miejsce szkolenia (np. Piła), 

grupa szkoleniowa (np. VII), imię i nazwisko uczestnika szkolenia. 

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ksero dowodu wpłaty. Odnośnie faktur prosimy o kontakt  z Panią Ewą Gralą, email: e.grala@cdn.pila.pl , tel. 67 352 70 14

Informacji udzielają:
Jolanta Midor , e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923

Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20, 

w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352 70 20.

Serdecznie zapraszamy