Strategie wychowawczo-profilaktyczne w szkole

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Strategie wychowawczo-profilaktyczne w szkole”, która odbędzie się 6 września 2017 roku w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy w zakresie planowania i realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły/placówki w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

Gościem konferencji będzie dr Wiesław Poleszak ekspert w dziedzinie wychowania i profilaktyki uzależnień, adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest autorem badań i publikacji na temat zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, skuteczności działań profilaktycznych i psychoterapeutycznych, klimatu społecznego szkoły. Realizuje wiele projektów, miedzy innymi: „Ocena skuteczności wybranych form resocjalizacji dla młodzieży dysfunkcjonalnej”, „Profilaktyka zachowań agresywnych w internecie”, „Programy rówieśnicze w profilaktyce”, „Psychologiczne uwarunkowania rozwoju kompetencji kluczowych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, „Diagnoza uzdolnień dzieci i młodzieży”. Od wielu lat współpracuje z prof. Zbigniewem Gasiem tworząc podstawy wychowania i profilaktyki w szkole.

Agenda konferencji