Edukacja regionalna dla szkół podstawowych i gimnazjów „Bliżej domu 2017”

  • Post author:

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu zaprasza nauczycieli i uczniów z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski do udziału w zadaniu publicznym: Bliżej domu 2017 – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przygotowano warsztaty i konkursy o tematyce regionalnej. Zainteresowanych nauczycieli zachęcamy również do udziału w konkursie na scenariusz zajęć o tematyce regionalnej.

Planowane warsztaty i konkursy prowadzić będą członkowie Stowarzyszenia – nauczyciele doradcy i konsultanci z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz pracownicy muzeów i regionaliści. Laureaci konkursów (uczniowie i nauczyciele) wezmą udział w wycieczce po regionie oraz spotkają się podczas zakończenia projektu. Uroczystość połączona z wręczeniem nagród i wystawą odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w dniu 20 listopada.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

  1. Komunikat Bliżej domu 2017 – edukacja regionalna
  2. Zgoda rodziców na udział w warsztatach Bliżej domu 2017
  3. Regulamin konkursu plastycznego dla klas I-III szkół podstawowych
  4. Regulamin konkursu wiedzy o regionie dla szkół podstawowych
  5. Regulamin konkursu dla gimnazjalistów i uczniów klas VII Promujemy dziedzictwo regionu
  6. Konkurs dla nauczycieli i pracowników instytucji kultury na scenariusz zajęć o tematyce regionalnej
  7. Zgoda rodziców na udział w konkursach Bliżej domu 2017 – klasy IV-VI szkół podstawowych
  8. Zgoda rodziców na udział w konkursach Bliżej domu 2017 – pozostałe klasy szkół podstawowych i gimnazja

Wyniki:

  1. Rozstrzygnięcie konkursu na scenariusz zajęć o tematyce regionalnej