Edusfera #7

Szanowne Koleżanki Nauczycielki i Szanowni Koledzy Nauczyciele,
Dzisiejszy numer „Edusfery” jest wyjątkowy. Materiał zawarty w piśmie odnosi się do pracy z dziećmi w celu zapewnienia im wszechstronnego rozwoju.
Pani Lidia Gośka w artykule „Jak dbać o prawidłowy rozwój dziecka” przedstawia funkcje percepcyjno-motoryczne, które wpływają na ogólny rozwój dziecka, a także na jego naukę i sprawność w wielu obszarach funkcjonowania. Funkcje te nierozerwalnie wiążą się z myśleniem i działaniem. Jednocześnie autorka opisuje ćwiczenia mające służyć poprawie tych funkcji. Autorka skupia się na wyjaśnieniu, czym jest percepcja wzrokowa, ale nawiązuje także do innych. Co istotne omawia też rolę i wagę ćwiczeń relaksacyjnych i odprężających. Wyciszenie jest niezmiernie ważne i powinno kończyć wszelkie zajęcia stymulujące rozwój dziecka.
Ponadto podaje gotowe „przepisy” na rozwijanie tych funkcji. I to jest chyba najważniejsze. Ćwiczenia takie mogą bowiem być wykonywane z udziałem dorosłych, nie tylko nauczycieli i wychowawców przedszkolnych i szkolnych.
Pani Alina Płazik-Janiszewska skupia się z kolei na tym, jak myśleć wizualnie, a Agnieszka Lipska wzbogaca te treści o sztukę wizualną i jej wpływ na wrażliwość i emocje dzieci, młodzieży i dorosłych.
Oczywiście to nie są wszystkie tematy poruszane w dzisiejszym numerze. Gorąco zachęcam do lektury całego czasopisma.
Jarosław Wujkowski
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli