Harmonogramy form doskonalenia prowadzonych przez doradców metodycznych

  • Post author:

wrzesień-grudzień 2023

Szczegółowych informacji udziela kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia Aleksander Ziobro:
tel. 887 081 832, aleksander.ziobro@odn.kalisz.pl
oraz doradca metodyczny prowadzący daną formę wsparcia.

Hieronim Duczmal (hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: Ostrów Wielkopolski, powiat krotoszyński, powiat odolanowski, powiat ostrowski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
26.09.202317.00Konsultacja grupowa: wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty w nauce języka polskiegoPlatforma Teams
11.10.202316.00Rozmowa z Adamem Mickiewiczem jako przykład metody wywiadu na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej – warsztat metodycznyPlatforma Teams
23.10.202316.00Kohelet – życie we mgle. Teksty biblijne na lekcjach języka polskiego i religii – konferencja naukowaODN w Kaliszu aula
06.11.202310.00Eliminacje miejskie i powiatowe Konkursu Ortograficznego „Z ortografią za pan brat” Kalisz i powiat kaliski, Ostrów Wielkopolski i powiat ostrowskiODN w Kaliszu  
15.11.202316.00Debata oksfordzka w pracy z lekturą w szkole podstawowej na przykładzie „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza – warsztat metodycznyODN w Kaliszu
20.11.202310.00Finał Konkursu Ortograficznego „Z ortografią za pan brat”ODN w Kalisz u 
20.11.202314.30Konsultacja grupowa: praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych  z języka polskiego  SP nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim
05.12.202316.00SWS Poloniści z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiegoPlatforma Teams
grudzieńdo uzgodnieniaLekcja otwarta prowadzona metodą „linii czasu”SP w Nowych Skalmierzycach
wrzesień – grudzień 2023 Konsultacje indywidualne na bieżąco  Hieronim Duczmal (hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl)

Joanna Frontczak (joanna.frontczak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski jako obcy
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
2.10.202316.00Konsultacja grupowa Metodyczne aspekty pracy z uczniem cudzoziemskim. Praca z klasą wielokulturową.Platforma Teams
11.10.202316.30Warsztat metodyczny DM/04/02 Sprawność pisania na lekcjach języka polskiego jako obcego.SP nr 18 w Kaliszu
16.10.202316.30Warsztat metodyczny DM/04/01 Sprawność pisania na lekcjach języka polskiego jako obcego.Platforma Teams
30.10.202316.30SWS/12/01 Sieć współpracy i samokształcenia –  materiały dydaktyczne z języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich na poziomie szkoły ponadpodstawowej.Platforma Teams
06.11.202316.30Konsultacja grupowa Jak sprawdzać postępy ucznia cudzoziemskiego na lekcjach języka polskiego jako obcego?Platforma Teams
13.11.202316.30Warsztat metodyczny DM/03/01 Sprawność mówienia na lekcjach języka polskiego jako obcegoPlatforma Teams
20.11.202314.00Konsultacja grupowa Uczeń cudzoziemski w klasie – dostosowania w pracy.Platforma Teams
5.12.20238.00Lekcja otwarta w oddziale przygotowawczym Polskie tradycje świąteczne – zajęcia międzykulturowe.SP nr 18 w Kaliszu

Rafał Jakubowski (rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: fizyka
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
9.10.2023 poniedziałek16.00SWS: Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli fizyki Wielkopolski: Innowacja „Szkoła dla innowatora na lekcjach fizyki”Platforma TEAMS
10.10.2023 wtorek14.00Lekcja otwarta: dot. innowacji: „Innowacyjne nauczanie fizyki w SP w Gorzycach Wielkich” – klasa VII temat zostanie podany późniejSP w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31
23.10.2023 poniedziałek14.30Konsultacje grupowe wyjazdowe i warsztat dla gminy Raszków: O szkole dla innowatora z „Laboratoriami przyszłości” i uczeniem się metodą STEAMSP w Radłowie dla gminy Raszków
20.11.2023 poniedziałek14.30Konsultacje grupowe wyjazdowe i warsztat dla miasta Ostrowa: O szkole dla innowatora z „Laboratoriami przyszłości” i uczeniem się metodą STEAMSP 14 w Ostrowie Wielkopolskim
23.11.2023 czwartek16.00Warsztaty: STEAMowe lekcje fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej DM/21/01ODN Kalisz lub Platforma TEAMS
11.12.2023
poniedziałek
14.30Konsultacje grupowe wyjazdowe i warsztat dla gminy Przygodzice: O szkole dla innowatora z „Laboratoriami przyszłości” i uczeniem się metodą STEAMSP w Przygodzicach dla gminy Przygodzice
14.12.2023
czwartek
16.00Seminarium on-line: Analiza wyników egzaminu maturalnego z fizykiPlatforma TEAMS
Tytuł nagrania październik-grudzień 2023Cykl filmów o innowacji „Szkoła dla innowatora”   Umiejętności proinnowacyjne – „Rozwiązywanie problemów”

Joanna Kubisiak (joanna.kubisiak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język angielski
Obszar działań doradcy: Południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
21.10 20239.00Konferencja online – Jesienne inspiracje językowe (metody i techniki pracy wzbogacające rozwój sprawności receptywnych, wspieranie ucznia w procesie uczenia się oraz w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK) – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych https://odnpoznan.pl/kalendarz/szkolenia/dla-nauczycieli-2/jezyki-obce/k07-1Platforma Teams
23.10.202316.00Sieć współpracy i samokształcenia – ocenianie jako proces wspierania uczniów w uczeniu się języka angielskiego SWS/19/01ODN Kalisz
11.2023 Lekcja otwarta dla nauczycieli klas 4 – 8 szkół podstawowych – język komunikacjiSzkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
13.11.202315.30Warsztat – Metoda małych kroków w nauczaniu pisania w szkole podstawowej DM/07/01ODN Kalisz
20.11.202314.30Konsultacje – ocenianie na lekcjach języka angielskiegoSzkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim  
4.12.202315.30Warsztat online – Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły EZ/13/01Platforma Teams
11.12.202316.00Konsultacje online dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu (metody pracy z uczniem): Wielkopolski Konkurs Filmowy – I love my country – the beauty of Wielkopolska (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)  Platforma Teams

Maciej Michalski (maciej.michalski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: Kalisz, Pleszew, powiat kaliski, powiat pleszewski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
11, 18, 25 IX; 2, 9, 16, 23, 30 X; 6, 13, 20, 27 XI; 4, 11, 18 XII 20237.45 – 13.00Konsultacje grupowe Organizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego w roku szkolnym 2023/2024  Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Kaliszu i powiecie kaliskim, w Pleszewie  i powiecie pleszewskim
20 X 2023 6 XI 2023 20 XI 20238.00Konkurs „Z ortografią za pan brat” oraz konsultacje metodyczne nt. lekcji z kształcenia językowego. Etapy: – eliminacje szkolne; – eliminacje miejskie i powiatowe; finał ODN w Kaliszu
23 X 202318.00  Konferencja  (współpraca z doradcami metodycznymi) Teksty biblijne na lekcjach języka polskiego i religii (symbol: KN/06/01)ODN w Kaliszu
XI 20238.00 – 16.30Warsztaty Język młodzieżowy a normy poprawnościowe współczesnej polszczyzny (symbol: KN/04/01)Uniwersytet Wrocławski
16 XI.202316.00Zajęcia otwarte Tworzenie etiud scenicznych.  (prow.: Maciej Michalski)  KO KSM
24 X, 12 XII 202318.00Sieć współpracy i samokształcenia – teksty literackie w podstawie programowej z języka polskiego w kontekście twórczości prozatorskiej XXI wieku (symbol: SWS/17/01)Platforma TEAMS
9 X 202313.00„W pustyni i w puszczy” – przygotowanie i otwarcie wystawyODN w Kaliszu
Temat publikacji w „Edumyślach”Ten czas nie powróci. Współpraca Izabeli Cywińskiej                          z kaliskim szkołami na początku lat siedemdziesiątych minionego wieku
27 XI 2023Nagranie i montaż programu edukacyjnego w GS w ODN: Podróże kształcą – część 2.
 

s. Natalia Musidlak ZSNM (natalia.musidlak@odn.kalisz.pl)   
Przedmiot: religia
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
25.09.202317.30Konsultacja grupowa: katecheza wobec współczesnych wyzwańKatedra, ul. Kanonicka, Kalisz  
23.10.202316.00Konferencja: KN/06/01
Kohelet – życie we mgle
Teksty biblijne na lekcjach języka polskiego i religii
ODN w Kaliszu aula
13.11.202317.00SWS 16/01 Sieć współpracy i samokształcenia – przemiany społeczno-kulturowe a dylematy religijneI LO w Kaliszu
27.11.202317.00Konsultacja grupowa: metody aktywizujące w katechezieI LO w Kaliszu
01.12.20237.15 Lekcja otwarta: Adwent dla opornychI LO w Kaliszu  
 Konsultacje indywidualne na bieżąco

Maria Patacz (maria.patacz@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat ostrzeszowski, kępiński, pleszewski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
18.09.20239.55Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszyce)SP Rogaszyce
25.09.202315.00Konsultacje zbiorowe „Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty” (zainteresowani nauczyciele z powiatu ostrzeszowskiego)SP Rogaszyce
05.10.202318.00Sieć współpracy i samokształcenia – zasoby internetowe wykorzystywane na lekcjach matematykiplatforma TEAMS
09.10.202316.00Lekcje matematyki z wykorzystaniem narzędzi i materiałów dostępnych w sieci – warsztatODN Kalisz
19.10.202318.00Konsultacje zbiorowe „Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty” (zainteresowani nauczyciele z powiatu kępińskiego)platforma TEAMS
26.10.20239.50Lekcja otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszyce)SP Rogaszyce
14.11.202316.00Lekcje matematyki z uczniem z doświadczeniem migracyjnym – warsztatplatforma TEAMS
23.11.202318.00Sieć współpracy i samokształcenia – zasoby internetowe wykorzystywane na lekcjach matematykiplatforma TEAMS
28.11.202316.00Metoda „odwróconej lekcji” na lekcji matematyki w szkole podstawowejplatforma TEAMS
29.11.202318.00Konsultacje zbiorowe „Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty”  (zainteresowani nauczyciele z powiatu  pleszewskiego)platforma TEAMS
4.12.20238.55Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszyce)SP Rogaszyce
7.12.202318.00Konsultacja zbiorowa: realizacja podstawy programowej, a wymagania egzaminacyjne.platforma TEAMS

Monika Płonka (monika.plonka@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: biblioteki szkolne
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
18.09.202316.00Konsultacja grupowa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przygotowanie wnioskuPlatforma Teams
16.10.202316.00Warsztat DM/10/01 „Emocjonalni bohaterowie” – wykorzystanie literatury w procesie rozwijania inteligencji emocjonalnej dzieci klas 1-3Platforma Teams
09.10.202316.00Konsultacja grupowa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przygotowanie wnioskuPlatforma Teams
23.10.202314.30Sieć współpracy i samokształcenia  – z książką na lekcjeODN w Kaliszu
06.11.202314.30Warsztat DM/11/01 „Czuję, więc jestem” – wykorzystanie literatury w procesie rozwijania inteligencji emocjonalnej młodzieżyODN w Kaliszu
20.11.202314.30 Konsultacja grupowa (ogólne spotkanie z doradcami)Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim
11.12.2023 Lekcja otwarta  z cyklu „Z książką na lekcje”  Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim
Na bieżąco Konsultacje indywidualnemonika.plonka@odn.kalisz.pl

Jolanta Podziemska (jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat krotoszyński, ostrowski, kaliski, jarociński

DataGodzinaForma/TematMiejsce
23.09.20239.00Szkolenie : Metoda stacji zadaniowych w szkole ponadpodstawowej podczas konferencji Uczyć matematyki jeszcze lepiej. Myślenie matematyczne kompetencją przyszłości ODN Poznań
29.09.20238.00Lekcja otwarta dla nauczycieli matematykiZSP nr 1 Krotoszyn
02.10.202316.00Konsultacja grupowa: Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2023 (zainteresowani nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego).ZSP nr 1 Krotoszyn
18.10.202318.30Sieć współpracy i samokształcenia – innowacyjne lekcje matematykiPlatforma Teams
23.10.202316.00Konsultacja grupowa: Analiza zadań z arkusza maturalnego z matematyki 2023, poziom podstawowy .ZSP nr 1 Krotoszyn
27.10.20238.00Lekcja otwarta dla nauczycieli matematykiZSP nr 1 Krotoszyn
30.10.202316.00Konsultacja grupowa: Analiza zadań z arkusza maturalnego z matematyki 2022, poziom podstawowy .Platforma Teams
06.11.202316.00Szkolenie Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki w kontekście podnoszenia jakości pracy szkołyPlatforma Teams
13.11.202316.00Seminarium online: Ocenianie na lekcjach matematykiPlatforma Teams
20.11.202314.30Konsultacja grupowa: Strategie rozwiazywania zadań z egzaminu ósmoklasistySP nr 14 Ostrów Wielkopolski
25.11.20239.00Szkolenie : Metoda stacji zadaniowych w szkole ponadpodstawowej podczas konferencji Uczyć matematyki jeszcze lepiej. Myślenie matematyczne kompetencją przyszłości ODN Piła
07.12.20238.00Lekcja otwarta dla nauczycieli matematykiZSP nr 1 Krotoszyn
11.12.202318.00Sieć współpracy i samokształcenia – innowacyjne lekcje matematykiPlatforma Teams