Harmonogram zajęć doradców metodycznych

  • Post author:

Rok szkolny 2021/2022 kwiecień-czerwiec 2022

Szczegółowych informacji udziela kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia Sylwia Melka:
tel. 887 081 852, sylwia.melka@odn.kalisz.pl
oraz doradca metodyczny prowadzący daną formę wsparcia.

Hieronim Duczmal (hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy:  Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
12.04.202216.00Konsultacja grupowa: Przygotowanie ucznia obcojęzycznego do egzaminu z języka polskiego po szkole podstawowej.Platforma Teams
21.04.202216.00Warsztat: Praca z tekstem literackim w klasach IV i V szkoły podstawowej.Platforma Teams
25.04.202216:00Konferencja: Teksty biblijne na lekcjach języka polskiego oraz religii – koncepcje                          i realizacje.  Aula ODN Kalisz  
10.05.202210.00Warsztat: Metoda “linia czasu” na lekcjach języka polskiego.SP w Nowych Skalmierzycach
maj 202216.00Lekcja otwarta: Wykorzystanie metody improwizacji na lekcjach języka polskiego.SP w Nowych Skalmierzycach
07.06.202216.00Sieć współpracy i samokształcenia Poloniści z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.Platforma Teams
14.06.202216.00Konsultacja grupowa: Arkusze egzaminacyjne po szkole podstawowej.Platforma Teams

Joanna Frontczak (joanna.frontczak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski jako obcy
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce 
04.04.202215.30Warsztat: Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej.ODN Kalisz 
05.04.202216.00Warsztat: Prawne i organizacyjne funkcjonowanie dziecka cudzoziemskiego w szkole.Platforma Teams 
11.04.202215.30Warsztat: Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej.Platforma Teams 
12.04.202215.30Konferencja: Prawne, organizacyjne i metodyczne aspekty pracy z uczniem z Ukrainy w szkole ogólnodostępnej.Platforma Teams 
21.04.202216.00Warsztat: Lekcje języka polskiego jako języka obcego.  Platforma Teams 
25.04.202215.30Konsultacja grupowa: Upraszczanie materiałów dydaktycznych dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym.Platforma Teams 
16.05.202215.30Warsztat: Praca z uczniem cudzoziemskim w klasie wielokulturowej .ODN Kalisz /platforma Teams 
09.05.202215.30Konsultacja grupowa: Jak pracować z uczniem cudzoziemskim na lekcjach języka polskiego w klasie?Platforma Teams 
20.05.202211.40Lekcja otwarta: Jaka jest dziś pogoda a jaka będzie jutro? – lekcja języka polskiego na poziomie A1.SP nr 18 w Kaliszu
06.06.202215.30Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie i reemigranckie.Platforma Teams
09.06.202216.00Konsultacja grupowa: Diagnozowanie postępów uczniów cudzoziemskich.Platforma Teams
10.06.202211.40Lekcja otwarta: Nasze wspólne opowieści – lekcja języka polskiego na poziomie A1.SP nr 18 w Kaliszu

Rafał Jakubowski (rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: fizyka
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
11.04.202216.00Konsultacja grupowa: Doświadczenia i eksperymenty z podstawy programowej do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – Metoda naukowa na lekcjach fizyki.Platforma Teams
25.04.202211.00Lekcja otwarta: Podsumowanie innowacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysocku Wielkim MALI BADACZE –  przez doświadczenia do zrozumienia.ZSP w Wysocku Wielkim
28.04.202216.00Konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych dotycząca nowej matury od roku 2023 z fizyki wspólnie
z Wydawnictwem WSIP.
ODN Kalisz
16.05.202212.00Lekcja otwarta: Eksperymentowanie na lekcjach fizyki w szkole podstawowej.Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Grzymiszewie
30.05.202216.00Konsultacja grupowa: Doświadczenia i eksperymenty z podstawy programowej do szkoły – Metoda naukowa na lekcjach fizyki.Platforma Teams
06.06.202216.00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki.SP Gorzyce Wielkie

Joanna Kostrzewa (joanna.kostrzewa@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: Kępno, powiat kępiński, Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski, Jarocin, powiat jarociński

DataGodzinaForma/TematMiejsce
11.04.20228.55Lekcja otwarta: Historia na kartach epopei  “Pan Tadeusz” A. Mickiewicza.SP w Stawiszynie
25.04.202210.45 11.40Lekcje otwarte współprowadzone
z nauczycielem języka polskiego panem Piotrem Dusterem: Co to są “myśli nieuczesane”?
ZSz-P nr 3
w Kaliszu
25.04.202215.30Konsultacja grupowa: Przed egzaminem ósmoklasisty. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli języka polskiego na ostatniej prostej.Platforma Teams
09.05.202215.30Warsztat: Metody problemowe w pracy z lekturą “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.Platforma Teams
czerwiec 202215.30Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele języka polskiego z Kępna i powiatu kępińskiego, Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego, Jarocina i powiatu jarocińskiego.Platforma Teams

Maria Patacz (maria.patacz@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat ostrzeszowski, kępiński, jarociński

DataGodzinaForma/TematMiejsce
04.04.202218.00Konsultacja grupowa: realizacja podstawy programowej, a wymagania egzaminacyjne.Platforma Teams
08.04.202213.35Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Niedźwiedź).SP Niedźwiedź  
02.04.202210.00Warsztat: Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej.Platforma Teams
23.04.202210.00Warsztat: Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej.Platforma Teams
04.05.202218.00Konsultacja grupowa: Przygotowanie ósmoklasisty do egzaminu zewnętrznego.Platforma Teams
18.05.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki  – innowacyjne lekcje matematyki.Platforma Teams
05.202211.40Konsultacja grupowa: (spotkanie z nauczycielami matematyki) dla SP w Kobylej  Górze.SP w  Kobylej  Górze
23.05.202216.00Warsztat: Dostosowanie wymagań dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematykiPlatforma Teams
06.06.202218.00Warsztat: Narzędzia multimedialne na lekcjach matematyki.Platforma Teams
06.202212.00Konsultacja grupowa lub lekcja  otwarta dla SP nr 5 w Jarocinie.  SP nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi         w Jarocinie
08.06.202218.00Konsultacja grupowa:  Kreatywność  
w matematyce. Innowacyjny nauczyciel – aktywny uczeń.
Platforma Teams

Joanna Kubisiak (joanna.kubisiak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język angielski
Obszar działań doradcy: Południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
4.04.202215.30Sieć współpracy i samokształcenia – praca z uczniem wybitnie zdolnym na lekcjach języka angielskiego.Platforma Teams
7.04.202215.30Warsztat: Uczymy jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość.Platforma Teams
11.04.202215.30Warsztat: Uczymy jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość.Platforma Teams
21.04.20228.50Zajęcia otwarte – Meet my class.SP 18 Kalisz/Platforma Teams
    9.05.2022    15.00Konsultacje grupowe: Ocenianie prac pisemnych z języka angielskiego w szkole podstawowej.  Platforma Teams
    12.05.2022    15.00Konsultacje grupowe: Canva w pracach uczniowskich.  Platforma Teams
    18.05.2022    11.40Lekcja otwarta: The beauty of Poland – Canva w pracach uczniowskich.  SP 18 Kalisz
    6.06.2022    16.00Konsultacje grupowe: wykorzystanie Canvy na lekcjach języka angielskiego.  Platforma Teams

Maciej Michalski (maciej.michalski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: Kalisz, Pleszew, powiat kaliski, powiat pleszewski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
  06.04.2022  8.00Lekcja otwarta: Edukacja literacka i filmowa – warsztaty  filmowe w praktyce.SP nr 15 w Kaliszu  
25.04.202216.00Konferencja: Teksty biblijne na lekcjach języka polskiego oraz religii – koncepcje i realizacje.ODN Kalisz
  26.04.2022 7.06.2022  17.30 17.30Sieć współpracy i samokształcenia Beletrystyka XXI wieku a podstawa programowa z języka polskiego.
Analiza krytycznoliteracka.
Platforma Teams
29.04202218.00Zajęcia otwarte: „Sławomir Mrożek – artysta niekłaniający się widzom”. Interpretacja opowiadań Sławomira Mrożka – praca nad tekstem,
adaptacja sceniczna.
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
25.04.202216.00Konferencja: Teksty biblijne na lekcjach języka polskiego oraz religii – koncepcje                          i realizacje.ODN Kalisz
20.05.2022  20.00Zajęcia otwarte: Literatura faktu a teksty dokumentalne. Interpretacja i analiza literacka na przykładzie Czarownic z Salem Arthura Millera.Muzeum Narodowe w Gołuchowie

Monika Płonka (monika.plonka@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: biblioteki szkolne
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
12.04.202216.00Warsztat: Książki Grzegorza Kasdepke – pomysł na zajęcia z młodszymi czytelnikami.ODN Kalisz
28.04.202210.45Lekcja otwarta: Książka G. Kasdepke  „45 puknięć w głowę” czyli skuteczne uczenie się.SP14 Ostrów Wielkopolski
11.05.202214.00Konsultacja grupowa.Biblioteka Pedagogiczna
w Ostrowie Wielkopolskim
18.05.202216.00Warsztat: Postawa odpowiedzialności za środowisko naturalne w twórczości Petera Wohllebena.ODN Kalisz
8.06.202216.00Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele bibliotekarze południowej Wielkopolski.Platforma Teams

Jolanta Podziemska (jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat krotoszyński, ostrowski, kaliski, pleszewski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
02.04.202210.00Warsztat: Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej.Platforma Teams
08.04.20228.00Lekcja otwarta: Badanie przebiegu zmienności funkcji klasa 4 technikum.ZSP nr 1 Krotoszyn
21.04.202216.00Warsztat: Indywidualizacja nauczania na lekcjach matematyki.Platforma Teams
23.04.202210.00Warsztat: Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej.Platforma Teams
09.05.202216.00Konsultacje grupowe: Egzamin maturalny z matematyki w roku 2023- zakres podstawowy.ZSP nr 1 Krotoszyn
16.05.202216.00Warsztat: Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.ODN Kalisz
18.05.202216.00Warsztat: Metody pracy z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki.Platforma Teams
19.05.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – metody pracy na lekcjach matematyki.Platforma Teams
23.05.202215.00Warsztat: Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.ODN Kalisz
30.05.202216.00Konsultacja grupowa: Egzamin maturalny z matematyki w roku 2023- zakres rozszerzony.ZSP nr 1 Krotoszyn
14.06.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – metody pracy na lekcjach matematyki.Platforma Teams

Rok szkolny 2021/2022 styczeń-marzec 2022

Hieronim Duczmal
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy:  Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski

DataGodzinaForma/tematMiejsce
10.01.2022 (2 grupa)  16.00Warsztat: Interpretacja ballady A. Mickiewicza “Świtezianka” z wykorzystaniem metody improwizacji i drzewka decyzyjnego.Platforma TEAMS
12.01.202216.00Konsultacja grupowa nt. przygotowania ósmoklasisty do egzaminu zewnętrznegoPlatforma TEAMS
07.02.2022 (2 grupa)16.00Warsztat: Metoda “linia czasu” na lekcjach języka polskiego.  Platforma TEAMS
luty 202210.00Lekcja otwarta dla nauczycieli SP w Nowych Skalmierzycach z wykorzystaniem metody  improwizacji  Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach
luty 2022  16.00Spotkanie  SWS Poloniści z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego nt. Symbolika w literaturze oraz ‘ Związki frazeologiczne w tekstach literackichPlatforma TEAMS
15.02.202216.00Konsultacja grupowa nt. przygotowania do  egzaminu ósmoklasistySP nr 1 w Krotoszynie
14.03.202216.00Warsztat z wykorzystaniem metody twórczej fabuła  “z kubka” Moja miejscowość za sto lat. (dla uczniów klas 4-5)Platforma TEAMS
  marzec 2022  14.00Konferencja: Wykorzystanie filmu edukacyjnego Pobyt Adama Mickiewicza w Śmiełowie w pracy z lekturą szkolną na przykładzie “Pana Tadeusza” Adama MickiewiczaSP nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim
marzec 202216.00Spotkanie SWS Poloniści z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego nt. Związki frazeologiczne w tekstach literackich  ODN Kalisz lub Teams ODN
marzec 202216.00Konsultacje indywidualne nt. planowania zajęć pozalekcyjnych z uczniem mającym  trudności w nauceSP nr 3 w Ostrzeszowie
  22.03.2022  16.00Konsultacja grupowa  nt. pracy z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych  na przykładzie projektu “I Ty możesz zostać dziennikarzem”  ODN Kalisz

Joanna Frontczak
Przedmiot: język polski jako obcy
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzina Forma/tematMiejsce  
7.02.202215.30Konsultacja grupowa: Upraszczanie materiałów dydaktycznych dla uczniów z doświadczeniem migracyjnymplatforma Teams
21.02.202217.00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie i reemigranckie.platforma Teams
21.03. 202215.30Warsztat metodyczny: Praca z uczniem cudzoziemskim w klasie wielokulturowej  – warsztat wychowawcy.ODN Kalisz /platforma Teams
15.03.202212.00Warsztat metodyczny: Prawne i organizacyjne funkcjonowanie dziecka cudzoziemskiego w szkole  platforma Teams
7.03. 202215.30Konsultacja grupowa:  Gry i zabawy językowe na lekcjach języka polskiego jako obcego.platforma Teams
24.03. 202215.10Lekcja otwarta: Lubię sport! – lekcja języka polskiego na poziomie A1.platforma Teams

Rafał Jakubowski
Przedmiot: fizyka
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/tematMiejsce
07.02.202216.00Warsztat: Smartfon na lekcjach fizyki falowej i optyki.platforma Teams
21.02.2022    16.00Konsultacja grupowa: Doświadczenia i eksperymenty z podstawy programowej do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – Metoda naukowa na lekcjach fizyki.  platforma Teams
12.03.202216.00Warsztat: Sztuczna inteligencja i grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się fizyki w szkole podstawowej.Targi Edukacyjne w Poznaniu
14.03.202216.00Sieć współpracy i konsultacje indywidualne – Jak prowadzić lekcje w obecnej klasie 6, aby przygotować uczniów do egzaminu z fizyki?platforma Teams
28.03.2022    16.0Konsultacja grupowa: Doświadczenia i eksperymenty z podstawy programowej do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – Metoda naukowa na lekcjach fizyki.platforma Teams
31.03.202212.00Temat zostanie podany na dwa tygodnie przed lekcją otwartąplatforma Teams

Joanna Kostrzewa
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: powiat kępiński, ostrzeszowski, jarociński

DataGodzinaForma/tematMiejsce
04.01.20228.00Lekcja otwarta: Dlaczego tradycje są ważne? Praca z fragmentem utworu “Pan Tadeusz” A. Mickiewicza.Platforma ZOOM
01.02.202210.45Lekcja otwarta: Sprawdzenie znajomości lektury “Pan Tadeusz” – turniej wiedzy. (klasa VII)Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie
07.02.202215.30Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele języka polskiego z Kępna
i powiatu kępińskiego, Ostrzeszowa
i powiatu ostrzeszowskiego, Jarocina
i powiatu jarocińskiego.
Platforma Teams
21.02.202215.00Warsztat: Edukacja globalna na lekcjach języka polskiego – lektura “Akademia Pana Kleksa” J. Brzechwy DM/05/02Platforma Teams
28.02.202215.00Konsultacja grupowa: Pisemna informacja zwrotna na lekcjach języka polskiego (formy aktywności oceniane informacją zwrotną, formy informacji zwrotnej).Platforma Teams
21.03.202215.00Warsztat: Metody problemowe w pracy z lekturą “Ouo vadis” H. Sienkiewicza, czyli od drzewka decyzyjnego, metaplanu, analizy SWOT przez World Café do debaty oksfordzkiej.ODN Kalisz
28.03.202208.55Lekcja otwarta: Poetycka lekcja historii- “Reduta Ordona” A. Mickiewicza. Interpretacja. (klasa VII)Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie
28.03.202215.00Konsultacja grupowa: Pakiet pomysłów na przypowieści w szkole podstawowej.Platforma Teams

Małgorzata Kraszkiewicz
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Obszar działań doradcy:  powiat kaliski 

DataGodzinaForma/tematMiejsce
17.02.202216.00Sieć współpracy i samokształcenia – edukacja wczesnoszkolna.Platforma TEAMS
13.01.202216.00Konsultacja grupowa –Strategie oceniania kształtującego.Platforma TEAMS
10.02.2022  16.00Warsztaty –Wykorzystywanie wordwall, baamboozle i genially.Cz.2Platforma TEAMS

Joanna Kubisiak
Przedmiot:  język angielski
Obszar działań doradcy:  południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/tematMiejsce
10.01.202215.00Sieć współpracy i samokształcenia – praca z uczniem wybitnie zdolnym na lekcjach języka angielskiegoPlatforma Teams
7.02.202215.00Konsultacje grupowe: Gamifikacja na lekcjach języka angielskiego (dla nauczycieli szkół podstawowych)Platrorma Teams
10.02.202216.00Konsultacje grupowe: Gamifikacja na lekcjach języka angielskiego (dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych)Platforma Teams
17.02.202216.00Konsultacje grupowe: Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022Platforma Teams
21.02.202215.00Warsztat online – Ocenianie prac pisemnych z języka angielskiego w szkole podstawowej  Platforma Teams
15.03.202210.30Lekcja otwarta: Meet my class – międzynarodowa lekcja online.SP 18/Platforma Teams
28.03.202215.00Warsztat online: Indywidualny program nauki języka angielskiego dla ucznia wybitnie zdolnego  Platforma Teams

Maciej Michalski
Przedmiot: język polski 
Obszar działań doradcy: Kalisz, powiat kaliski, pleszewski 

DataGodzinaForma/tematMiejsce
13.01.202213.30Zajęcia otwarte w kl. IV a w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu. (Literatura, plastyka, sport – drama wieloimienna).SP nr 18 w Kaliszu
15.02.2022, 29.03.2022  17.30Sieć współpracy i samokształcenia:  Beletrystyka XXI wieku a podstawa programowa z języka polskiego. Analiza krytycznoliteracka.Platforma TEAMS
22.02.2022, 1.03.202217.30Warsztaty: Historiozofia  w „Kordianie” Juliusza Słowackiego – interpretacja dramatu romantycznego metodą przypadku.Platforma TEAMS
31.03.202218.00Seminarium: „Sławomir Mrożek – artysta niekłaniający się widzom”.  Interpretacja opowiadań Sławomira Mrożka – praca nad tekstem, adaptacja sceniczna.Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu      

s. Natalia Musidlak
Przedmiot: religia 
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/tematMiejsce
17.01.2022 17.00Konsultacja grupowa – tematyka zależna od potrzeb nauczycieli, np. Projekt przygotowania do sakramentu bierzmowania w cyklu 3 lat.Kuria Diecezji Kaliskiej i transmisja live (z powodu kwarantanny doradcy)
24.01.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia Klub Dobrego Katechety nt. Profil katechety: nauczyciel religii czy ewangelizator?Platforma TEAMS
31.01.202216.00Warsztat metodyczny: Genesis i Tweetując z Bogiem – aplikacje na lekcjach religiiPlatforma TEAMS
07.02.202217.00Konsultacja grupowa: Pedagogia wiary a pedagogia katechetyczna – kryteria głoszenia orędzia ewangelicznego. cz1.ZSSS Ostrów Wlkp.
21.02.202217.00Warsztat metodyczny: Biblijny motyw góry w katechezie szkoły podstawowej i ponadpodstawowejPlatforma TEAMS
03.03.20228.00Lekcja otwarta – klasa 3 liceum – Duchowy wymiar postuI LO Kalisz
07.03.202117.00Konsultacja grupowa: Jak zachęcić, a nie zniechęcić do lekcji religii?I LO Kalisz
14.03.202217.00Warsztat metodyczny: Pustynia i ciemna noc – aspekty duchowości chrześcijańskiej w katechezie dla młodzieżyPlatforma TEAMS
30.03.202217.00Sieć współpracy i samokształcenia Klub Dobrego Katechety nt. Profil katechety: nauczyciel religii czy ewangelizator? cz.2Platforma TEAMS

Maria Patacz
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat ostrzeszowski, kępiński, jarociński,

DataGodzinaForma/tematMiejsce
10.01.202218.00Konsultacja grupowa: Realizacja podstawy programowej, a wymagania egzaminacyjne.platforma TEAMS
14.01.202213.35Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Niedźwiedź)SP w Niedźwiedziu  
31.01.202216.00Warsztaty: Narzędzia multimedialne na lekcjach matematyki.platforma TEAMS
  07.02.2022  18.00Konsultacja grupowa: Realizacja podstawy programowej, a wymagania egzaminacyjne.platforma TEAMS
  15.02.2022  18:00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki  – innowacyjne lekcje matematyki.  platforma TEAMS
  02.2022  11.40Konsultacja grupowa dla SP w  Kobylej  GórzeSP w  Kobylej  Górze
  28.02.2022  16.00Warsztaty: Dostosowanie wymagań dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki.  platforma TEAMS
  marzec 2022  18.00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki  – innowacyjne lekcje matematyki  platforma TEAMS
  marzec 2022  12.00Konsultacja grupowa lub lekcja  otwarta dla SP nr 5 w Jarocinie.  Szkoła Podstawowa  nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi         w Jarocinie
  14.03.2022  18.00Konsultacja grupowa: realizacja podstawy programowej, a wymagania egzaminacyjne.platforma TEAMS

Monika Płonka
Przedmiot: biblioteki szkolne
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska 

DataGodzinaForma/tematMiejsce
31.01.202216.00Warsztaty: Książki Grzegorza Kasdepke – pomysł na zajęcia z młodszymi czytelnikami.platforma TEAMS
7.02.202216.00Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele bibliotekarze południowej Wielkopolski.platforma TEAMS
  14.02.2022  16.00Warsztaty: Działania promujące czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przedszkola  platforma TEAMS
  1.03.2022  16.00Warsztaty: Działania promujące czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 szkoły podstawowe  platforma TEAMS
  15.03.2022  16.00Warsztaty: Działania promujące czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 szkoły ponadpodstawowe  platforma TEAMS

Jolanta Podziemska
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat krotoszyński, ostrowski, kaliski, pleszewski 

DataGodzinaForma/tematMiejsce
10.01.202215.30Konsultacje zbiorowe: wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2021/22 (nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego)ZSP nr 1 Krotoszyn
31.01.202215.00Konsultacje zbiorowe: wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22 (nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego)ZSP nr 1  Krotoszyn
03.02.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – metody pracy na lekcjach matematykiPlatforma TEAMS
21.02.202216.00Warsztaty: Indywidualizacja nauczania na lekcjach matematykiPlatforma Teams
28.02.202214.30Konsultacje zbiorowe: wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w edukacji nie tylko zdalnejPlatforma Teams
07.03.202215.30Konsultacje zbiorowe: egzamin maturalny z matematyki w roku 2023- zakres podstawowyPlatforma Teams
14.03.202215.30Warsztaty: Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowejODN Kalisz
17.03.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – metody pracy na lekcjach matematykiPlatforma Teams
21.03.202215.00Warsztaty: Metody pracy z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki.Platforma Teams
28.03.202214.00Konsultacje zbiorowe: egzamin maturalny z matematyki w roku 2023- zakres rozszerzonyPlatforma Teams