Harmonogram zajęć doradców metodycznych

  • Post author:

Rok szkolny 2021/2022 wrzesień-grudzień 2021

Hieronim Duczmal
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy:  Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski

DataGodzinaForma/tematMiejsce
 28.09.2021  16:00 Sieć współpracy i samokształcenia – poloniści z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym
 29.09.2021 16:00Konsultacja grupowa nt. przeprowadzania analizy wyników egzaminu ósmoklasisty. SP Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim
12.10.2021 16:00Warsztat Interpretacja ballady A. Mickiewicza “Świtezianka” z wykorzystaniem metody improwizacji i drzewka decyzyjnego.ODN Kalisz  
18.10.202116:00Konsultacja grupowa nt. przeprowadzania analizy wyników egzaminu ósmoklasisty. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krotoszynie
19.10.2021 16:00 Warsztat Metoda “linia czasu” na lekcjach języka polskiego.ODN Kalisz
09.11.202116:00Warsztat Interpretacja ballady A. Mickiewicza “Świtezianka” z wykorzystaniem metody improwizacji i drzewka decyzyjnego – warsztaty metodyczne.Platforma Teams
08.12.2021 16:00Warsztat Metoda “linia czasu” na lekcjach języka polskiego.Platforma Teams
 12.2021 14:00Lekcja otwarta nt. wykorzystywania  metody “odwróconej lekcji” w pracy z uczniami.  Szkoła Podstawowaw Nowych Skalmierzycach
 13.12.2021 16:00Sieć współpracy i samokształcenia – poloniści z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Platforma Teams
15.12.202116:00Konsultacja grupowa nt. planowania zajęć z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego.Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrzeszowie

Rafał Jakubowski
Przedmiot: fizyka
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/tematMiejsce
11.10.202116:00Warsztat Smartfon na lekcjach fizyki falowej i optyki. ODN Kalisz
18.10.2021  16:00Konsultacja grupowa dla nauczycieli fizyki powiatu krotoszyńskiego – doświadczenia i eksperymenty z podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – Metoda naukowa na lekcjach fizyki.Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie 
25.10.202116:00Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele fizyki południowej Wielkopolski.Szkołą Podstawowa w Gorzycach
8.11.2021  16:00Konsultacja grupowa dla nauczycieli fizyki powiatu ostrzeszowskiego – doświadczenia i eksperymenty z podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – Metoda naukowa na lekcjach fizyki.Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrzeszowie
9.11.202112:00Temat zostanie podany na dwa tygodnie przed lekcją otwartą.Szkoła Podstawowa w Lamkach
15.11.202116:00Warsztat: Sztuczna inteligencja i grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się fizyki w szkole podstawowej.ODN Kalisz
2.12.2021 16:00Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele fizyki południowej Wielkopolski.ODN Kalisz
13.12.2021 15:00Konsultacja grupowa dla nauczycieli fizyki powiatu kaliskiego – doświadczenia i eksperymenty z podstawy programowej do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – Metoda naukowa na lekcjach fizykiODN Kalisz

Joanna Frontczak
Przedmiot: język polski jako obcy
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/tematMiejsce
25.10.2021  15.30Warsztat Prawne i organizacyjne funkcjonowanie dziecka cudzoziemskiego w szkole.ODN Kalisz 
29.11.202115.30 Warsztat Lekcje języka polskiego jako obcego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.ODN Kalisz 
18.10.2021
22.11.2021
17.00  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie i reemigranckie.Platforma Teams
2.12.202115.10 Lekcja otwarta W co się ubrać? – lekcja języka polskiego na poziomie A1. Platforma Teams

Joanna Kostrzewa
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: powiat kępiński, ostrzeszowski, jarociński

DataGodzinaForma/TematMiejsce
27.09.202116:00Konsultacja grupowa: Wnioski po trzech edycjach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i rekomendacje egzaminem w roku szkolnym 2021/2022.Platforma TEAMS
28.09.202110:45Lekcja otwarta: Czego uczymy się z lektury “Mały Książę”? (rozszerzona rzeczywistość podczas omawiania utworu A. de Saint-Exupéry’ego). Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie
04.10.202115:30Warsztat: Edukacja globalna na lekcjach języka polskiego – lektura “Akademia Pana Kleksa” J. Brzechwy DM/05/01ODN Kalisz
18.10.202115.00Konsultacja grupowa: Sposoby na skuteczne zaktywizowanie dzieci i młodzieży, czyli jak uciec z lekcji: escape room i edukacja outdoorowa. ODN Kalisz
25.10.202115.30Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele języka polskiego z Kępna i powiatu kępińskiego, Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego, Jarocina i powiatu Jarocińskiego SWS/17/01 – pierwsze spotkanie sieciODN Kalisz 
26.10.202113.50Lekcja otwarta: Wejdź do szafy, czyli poznajemy Narnię! (escape room). Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie
04.11.20219:50Lekcja otwarta: Jestem z Ernestem Nemeczkiem na Placu Broni – praca z tekstem lektury F. Molnara. (gamifikacja na lekcjach języka polskiego)Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie
22.11.202115:30Warsztat – Myślenie krytyczne na lekcjach języka polskiego DM/06/01ODN Kalisz
29.11.202115:00Konsultacja grupowa: Pakiet pomysłów na mity w szkole podstawowej. ODN Kalisz
07.12.202113.50Lekcja otwarta: Czy każdy może się zmienić? Dyskusja na  podstawie utworu “Opowieść wigilijna”. (indywidualizacja pracy z uczniami na języku polskim) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie
13.12.202115:00Konsultacja grupowa: sposoby indywidualizowania pracy z uczniami na języku polskim.ODN Kalisz

Małgorzata Kraszkiewicz
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Obszar działań doradcy:  powiat kaliski 

DataGodzinaForma/tematMiejsce
21.10.202125.11.202117.02.202216:00Sieć współpracy i samokształcenia – edukacja wczesnoszkolna.Platforma TEAMS
16.12.20218:50Lekcja otwarta nt. Prowadzenie zajęć z edukacji matematycznej w klasie I.Szkoła Podstawowa w Mycielinie 
13.01.202216:00Konsultacja grupowa –Strategie oceniania kształtującego.Platforma TEAMS
18.11.202116:00Warsztaty –Wykorzystywanie wordwall, baamboozle i genially.Cz.1Platforma TEAMS
10.02.2022 16:00Warsztaty –Wykorzystywanie wordwall, baamboozle i genially.Cz.2Platforma TEAMS

Joanna Kubisiak
Przedmiot:  język angielski
Obszar działań doradcy:  południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/tematMiejsce
27.09.202116.00Konsultacje grupowe: Nauczyciel języka angielskiego w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – wsparcie doradcy metodycznegoPlatforma Teams
18.10.202115.30Sieć współpracy i samokształcenia – praca z uczniem wybitnie zdolnym na lekcjach języka angielskiego SWS/14/01, spotkanie I – Specjalne potrzeby edukacyjneODN Kalisz
21.10.20218.50Lekcja otwarta dla nauczycieli klas 7-8 SP: Pisanie krok po kroku – Jak rozpocząć naukę pisania pod kątem egzaminu ósmoklasistySzkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu ul. Podmiejska 9a
15.11.202115.00Konsultacje grupoweWymagania szczegółowe podstawy programowej – wersja II.1 w praktyce (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII)Platrorma Teams
22.11.202115.00Warsztat – Ocenianie prac pisemnych z języka angielskiego w szkole podstawowej DM/07/01 ODN Kalisz 
25.11.202116.00Konsultacje grupowe: Przygotowanie lekcji międzynarodowej onlinePlatforma Teams
6.12.202115.00Konsultacje grupowe: Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022 Platforma Teams
9.12.202116.00Konsultacje grupowe: Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022 Platforma Teams

Maciej Michalski
Przedmiot: język polski 
Obszar działań doradcy: Kalisz, powiat kaliski, pleszewski 

DataGodzinaForma/tematMiejsce
19.10.202118:00Sieć współpracy – Beletrystyka XXI wieku a podstawa programowa z języka polskiego. Analiza krytycznoliteracka.Platforma TEAMS
7.10.202118:00Konsultacje grupowe nt. literatury uzupełniającej na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.Sala widowiskowa w KO KSM przy ul. Serbinowskiej 25 w Kaliszu
27.10.202113:30Zajęcia otwarte w kl. IV a w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu. (Sport a literatura). Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
18.11.202118:00Konsultacje grupowe nt. literatury uzupełniającej na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.Sala widowiskowa w KO KSM przy ul. Serbinowskiej 25 w Kaliszu
23.11.202118:00Sieć współpracy – Beletrystyka XXI wieku a podstawa programowa z języka polskiego. Analiza krytycznoliteracka.Platforma TEAMS
10.12.202112:30Zajęcia otwarte w kl. VII w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu. (Tradycje bożonarodzeniowe w literaturze).Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
30.11.20217.12.202118:00Warsztaty – Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego – część II.Platforma TEAMS / ODN

s. Natalia Musidlak
Przedmiot: religia 
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/tematMiejsce
05.10.202119.00Konsultacje grupowe – analiza frekwencji na lekcjach religii, diagnoza przyczyn rezygnacji z uczestnictwa, nowi uczestnicy w lekcjach religii np. po roku nieobecności.ul. Grodzka 9 Klasztor  
12.10.202118.00Sieć współpracy i samokształcenia Klub Dobrego Katechety – realizacja podstawy programowej a realia/realne postaw/y uczniów na lekcji religii.Platforma TEAMS
21.10.202119.00Konsultacje zbiorowe – analiza Ogólnopolskiego Dyrektorium Katechetycznego w kontekście nowych wyzwań na lekcji religiiParafia Podwyższenia Krzyża Św. Kalisz Szczypiorno
27.10.202118.00Warsztat Narzędzia multimedialne na lekcjach religii.ODN Kalisz
04.11.202116.30Konsultacje grupowe – analiza Ogólnopolskiego Dyrektorium Katechetycznego w kontekście nowych wyzwań na lekcji religii.I LO Ostrów Wlkp.
09.11.202117.00Konsultacje grupowe – analiza Ogólnopolskiego Dyrektorium Katechetycznego w kontekście nowych wyzwań na lekcji religii.III LO Kalisz
19.11.202115.00Konsultacje grupowe – analiza Ogólnopolskiego Dyrektorium Katechetycznego w kontekście nowych wyzwań na lekcji religiiZSP 1 Krotoszyn
24.11.202117.30Warsztat Blog jako narzędzie tworzenia dziennika duchowego inspirowanego duchowością kard. Stefana Wyszyńskiego.ODN Kalisz
10.12.20218.00Lekcja otwarta – klasa 3 liceum – Istota ludzkiej pracy i jej sens.I LO Kalisz
17.12.202118.30Konsultacje grupowe – przygotowanie materiałów z zakresu teologii katolickiej dla uczestników OTK 2022.II LO Kalisz
17.12.202118.00Sieć współpracy i samokształcenia Klub Dobrego Katechety – ewaluacja postaw uczniów na lekcji religii w kontekście podstawy programowejPlatforma TEAMS

Maria Patacz
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat ostrzeszowski, kępiński, jarociński,

DataGodzinaForma/ tematMiejsce
24.09.202113:35Lekcja  otwarta Szkoła Podstawowa w  Niedźwiedziu
27.09.202118:00Konsultacje grupowe „Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty”platforma TEAMS
28.09202118:00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki  – innowacyjne lekcje matematykiplatforma TEAMS
11.10.202115:30Warsztat Narzędzia multimedialne na lekcjach matematyki.ODN Kalisz
25.10.202118:00Konsultacja grupowa „Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty”  platforma TEAMS
10.202111:40Lekcja otwarta dla SP nr 3  w Kępnie Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie
15.11.202115:30Warsztat Dostosowanie wymagań dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki.ODN Kalisz
23.11.202118:00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki  – innowacyjne lekcje matematykiplatforma TEAMS
29.11.202118:00Konsultacja grupowa „Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty”  platforma TEAMS
12.202111:00Lekcja otwarta dla ZSP  w RojowieZespół Szkół Ponadpodstawowych w Rojowie
3.12.202113:35Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Niedźwiedź)Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
7.12.202118:00Konsultacja grupowa Realizacja podstawy programowej, a wymagania egzaminacyjne.platforma TEAMS

Monika Płonka
Przedmiot: biblioteki szkolne
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska 

DataGodzinaForma/tematMiejsce
21.09.202115.00Konsultacja grupowa Organizacja pracy biblioteki szkolnej dla początkujących nauczycieli bibliotekarzyPlatforma TEAMS
27.09.202112.00Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele bibliotekarze południowej WielkopolskiODN Kalisz
12.10.202115.00Konsultacja grupowa: Narodowy Program Rozwoju CzytelnictwaPlatforma TEAMS
26.10.202115.00Warsztat Książki Grzegorza Kasdepke – pomysł na zajęcia z młodszymi czytelnikamiODN Kalisz
16.11.202115.00Warsztat Postawa odpowiedzialności za środowisko naturalne w twórczości P. Wohllebena.ODN Kalisz
29.11.202112.00Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele bibliotekarze południowej WielkopolskiPlatforma TEAMS
11.01.202210.45Lekcja otwarta Książka G. Kasdepke  „45 puknięć w głowę” czyli skuteczne uczenie sięSzkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim

Jolanta Podziemska
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat krotoszyński, ostrowski, kaliski, pleszewski 

DataGodzinaForma/tematMiejsce
23.09.202116.30Konsultacje grupowe Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2021(zainteresowani nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego)Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Krotoszyn
27.09.202115.00Konsultacje zbiorowe – analiza zadań z arkusza maturalnego z matematyki 2021, poziom podstawowy (zainteresowani nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego)Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Krotoszyn
30.09.202118.00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – metody pracy na lekcjach matematykiPlatforma TEAMS
11.10.202115.00Konsultacje zbiorowe – analiza zadań z arkusza maturalnego z matematyki 2021, poziom podstawowy(zainteresowani nauczyciele z powiatu ostrowskiego )I Liceum Ogólnokształcące Ostrów Wielkopolski
18.10.202114.30Konsultacje zbiorowe – analiza zadań z arkusza maturalnego z matematyki 2021, poziom podstawowy (zainteresowani nauczyciele z powiatu kaliskiego i pleszewskiego)ODN Kalisz
18.10.202115.30Warsztaty – Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowejODN Kalisz
25.10.202115.00Konsultacje zbiorowe – analiza zadań z arkusza maturalnego z matematyki 2021, poziom rozszerzony (zainteresowani nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego)Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Krotoszyn
15.11.202115.00Konsultacje zbiorowe – analiza zadań z arkusza maturalnego z matematyki 2021, poziom rozszerzony (zainteresowani nauczyciele z powiatu ostrowskiego)I Liceum Ogólnokształcące Ostrów Wielkopolski
22.11.202114.30Konsultacje zbiorowe – analiza zadań z arkusza maturalnego z matematyki 2021, poziom rozszerzony (zainteresowani nauczyciele z powiatu kaliskiego)ODN Kalisz
22.11.202116.00Warsztaty – Indywidualizacja nauczania na lekcjach matematykiPlatforma TEAMS 
26.11.20218.00Lekcja otwarta – klasa 4 technikum-Obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Krotoszyn
13.12.202114.30Konsultacje zbiorowe – analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2021(zainteresowani nauczyciele z powiatu kaliskiego i pleszewskiego)ODN Kalisz 
14.12.202118.00Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – metody pracy na lekcjach matematykiPlatforma TEAMS