Harmonogramy form doskonalenia prowadzonych przez doradców metodycznych

  • Post author:

wrzesień-grudzień 2022

Szczegółowych informacji udziela kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia Sylwia Melka:
tel. 887 081 852, sylwia.melka@odn.kalisz.pl
oraz doradca metodyczny prowadzący daną formę wsparcia.

Hieronim Duczmal (hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy:  Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
05.10.202216.00Konsultacja grupowa: Realizacja priorytetu MEiN dotycząca kanonu i założeń edukacji klasycznej na lekcjach języka polskiegoPlatforma TEAMS
12.10.202216.00Warsztat metodyczny: Metoda pięciu kroków – czytanie szybkie i skuteczne. DM/05/01ODN Kalisz
10.2022 Konkurs ortograficzny “Z ortografią za pan brat” – eliminacje szkolneW szkołach
17.11.202216.00Konsultacja grupowa: Praca z uczniem mającym problemy w nauce języka polskiego na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej  Platforma TEAMS
24.11.202216.00Warsztat: Rozmowa kierowana na lekcjach języka polskiego. DM/06/01ODN Kalisz
11.2022Do uzgodnieniaLekcja otwarta  prowadzona metodą rozmowy kierowanejSP Nowe Skalmierzyce
11.2022Do ustaleniaKonkurs ortograficzny “Z ortografią za pan brat” – finałODN Kalisz
06.12.202216.00Konsultacja grupowa: Ocenianie ucznia obcojęzycznego na lekcjach języka polskiegoPlatforma TEAMS
07.12.202216.00Sieć współpracy i samokształcenia Język współczesnego nastolatka a poprawność językowa. SWS/03/01Platforma TEAMS
08.12.2022Do uzgodnieniaLekcja otwarta  prowadzona metodą “Linia czasuSP nr 2 w Ostrzeszowie
14.12.2022Do uzgodnieniaLekcja otwarta  prowadzona metodą “Linia czasuSP nr 9 w Ostrowie Wlkp.
20.12.202216.00Konsultacja grupowa: praca z uczniem obcojęzycznym w klasie 4.Platforma TEAMS

Joanna Frontczak (joanna.frontczak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski jako obcy
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
  19.09.2022  18.00Konsultacja grupowa: Z czego korzystać w nauczaniu języka polskiego jako obcego? Programy, podręczniki i materiały do nauki języka polskiego jako obcego.  platforma TEAMS
  26.09.2022  18.00Konsultacja grupowa: Metodyka pracy z uczniem cudzoziemskim.   platforma TEAMS
8.10.2022  9.00Warsztat metodyczny: Diagnoza poziomu biegłości językowej ucznia cudzoziemskiego na lekcjach języka polskiego jako obcego. DM/07/01  ODN Kalisz
11.10. 2022  12.40Lekcja otwarta w oddziale przygotowawczym  SP nr 18 w Kaliszu  
24.10. 202217.30Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie i reemigranckie SWS/14/01  platforma TEAMS
7.11.202218.00Konsultacja grupowa: Integrowanie uczniów w szkole wielokulturowej.  platforma TEAMS
19.11.20229.00Warsztat metodyczny: sprawność słuchania na lekcjach języka polskiego jako obcego. DM/08/01  ODN Kalisz
22.11. 202212.40Lekcja otwarta w oddziale przygotowawczym  SP nr 18 w Kaliszu
5.12.202218.00Konsultacja grupowa: Dostosowania form i metod w pracy z uczniem cudzoziemskim.  ODN Kalisz
10.12.20229.00Warsztat metodyczny: Diagnoza poziomu biegłości językowej ucznia cudzoziemskiego na lekcjach języka polskiego jako obcego.  DM/07/01  ODN Kalisz
12.12.202218.00Konsultacja grupowa: Integracja uczniów w klasie wielokulturowej.    platforma TEAMS

Rafał Jakubowski (rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: fizyka
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
10.10.202216.00SWS: Sieć współpracy i samokształcenia -zajęcia pozalekcyjne z fizykiODN Kalisz
17.10.202216.00Konsultacje grupowe: lekcje otwarte z fizykiPlatforma TEAMS
24.10.202216.00Warsztat: Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie na lekcjach fizyki  ZSP nr 1 w Krotoszynie
8.11.2022 wtorek8.00Lekcja otwarta: dot. innowacji: „Szkoła dla innowatora” – klasa VII
TEMAT: Grywalizacja powtórkowa z działu materia w klasie VII (sala nr 3 w SP
w Gorzycach Wielkich)
SP w Gorzycach Wielkich
21.11.2022 Poniedzia-
łek
9.30Lekcja otwarta: dot. innowacji: „Szkoła dla innowatora” – klasa VIII temat zostanie podany późniejSP w Jankowie Zaleśnym
21.11.2022 Poniedzia-
łek
15.30Warsztaty metodyczne: Wykorzystanie pomocy dydaktycznych z fizyki zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”  SP w Gorzycach Wielkich
7.12.2022
środa
9.00Lekcja otwarta: dot. innowacji: „Szkoła dla innowatora” – klasa VII temat zostanie podany późniejSP w Lamkach
12.12.202216.00Seminarium: Egzamin maturalny z fizyki – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023  ODN w Kaliszu

Joanna Kostrzewa (joanna.kostrzewa@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: Kępno, powiat kępiński, Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski, Jarocin, powiat jarociński

DataGodzinaForma/TematMiejsce 
26.09.202215.30Konsultacja grupowa: Ćwiczenia leksykalne i frazeologiczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowejPlatforma TEAMS
10.10.202215.30Warsztat metodyczny: Opowiadanie twórcze jako forma wypowiedzi w szkole podstawowej na podstawie “Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa DM/01/01ODN Kalisz 
17.10.202215.30Konsultacja grupowa: Po trzeciej edycji egzaminu ósmoklasisty – wnioski  i rekomendacjePlatforma TEAMS 
24.10.202215.30Sieć współpracy i samokształcenia – efektywne nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej (pierwsze spotkanie sieci)Platforma TEAMS 
14.11.202215.30Konsultacja grupowa: Metoda sześciu myślowych kapeluszy Edwarda de Bono na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowejPlatforma TEAMS 
21.11.202215.30Warsztat metodyczny: Informacja zwrotna na lekcjach języka polskiego, czyli jak (d)oceniać formy wypowiedzi w szkole podstawowej DM/02/01ODN Kalisz 
25.11.20228.00Lekcja otwarta języka polskiegoII LO w Kaliszu 
05.12.202215.30Konsultacja grupowa: Drama na lekcjach języka polskiegoPlatforma TEAMS 
09.12.20228:00Lekcja otwarta języka polskiegoII LO w Kaliszu 
12.12.202215.30Sieć współpracy i samokształcenia – efektywne nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej (drugie spotkanie sieci)Platforma TEAMS 

Joanna Kubisiak (joanna.kubisiak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język angielski
Obszar działań doradcy: Południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
19.09.202216.00  Konsultacje grupowe: Nauczyciel języka angielskiego w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego – wsparcie doradcy metodycznegoPlatforma TEAMS
28.09.202212.40Lekcja otwarta dla nauczycieli klas 7-8 szkół podstawowychSP nr 18 w Kaliszu
3.10.2022115.00  Warsztat metodyczny: Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – wymagania egzaminacyjne w roku 2023 EZ/04/01  ODN Kalisz
10.10.202215.30  Sieć współpracy i samokształcenia – przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego SWS/13/01  ODN Kalisz
7.11.202216.00  Konsultacje grupowe: Nauczyciel języka angielskiego w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego – wsparcie doradcy metodycznego  platforma TEAMS
  21.11.2022  15.30  Warsztat metodyczny: Kryteria oceny zadań otwartych różnego typu z języka angielskiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej DM/13/01    ODN Kalisz
  24.11.2022  9.45Lekcja otwarta dla nauczycieli klas 4-5 szkół podstawowychSP nr 18 w Kaliszu
  5.12.2022  16.00  Konsultacje grupowe: Nauczanie języka angielskiego w klasie uczniów obcokrajowców  platforma TEAMS
7.12.20218.50  Lekcja otwarta:  lekcja języka angielskiego w klasie obcokrajowców  SP nr 18 w Kaliszu

Maciej Michalski (maciej.michalski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: Kalisz, Pleszew, powiat kaliski, powiat pleszewski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
12.09.2022  16.09.2022 19.09.2022  23.09.2022  30. 09.2022 3.10.2022  7.10.2022 10.10.2022 17.10.2022  21.10.20 24.10.2022  28.10.2022  7.45Konsultacje grupowe Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023.  Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Kaliszu i powiecie kaliskim
26.09.2022    10.15Konsultacje grupowe Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023.  Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Pleszewie i powiecie pleszewskim
10. 2022 (eliminacje) 11.2022 (finał)8.00Konkurs „Z ortografią za pan brat” oraz konsultacje metodyczne nt. lekcji z kształcenia językowego.  ODN w Kaliszu
17-18.11.2022    18.00 Konferencja  Różewiczogranie (współpraca z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu i Akademią Teatralną w Warszawie); prow.: prof. Wiesław Komasa, Maciej Michalski Teatr im. W. Bogusławskiego (impreza sponsorowana)      
30.11.202218.00Warsztaty Dysfemizmy i wulgaryzmy w języku polskim – omawianie drażliwych zagadnień z uczniami.Platforma TEAMS
18.11.2022 Zajęcia otwarte w kl. VIII Rozważmy wartość słowa. Interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza pt. Słowa. (prow.: Maciej Michalski)Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
10.2022 Mrożek bez ukłonów – prezentacja i zajęcia otwarte (prow.: W Garsztka i M. Michalski – gościnnie)IV LO w Kaliszu
25.10.2022, 13.12.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia Współczesna proza polska a podstawa programowa z kształcenia literackiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.Platforma TEAMS

s. Natalia Musidlak ZSNM (natalia.musidlak@odn.kalisz.pl)   
Przedmiot: religia
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
28.09.202216.00Konsultacja grupowa: realizacja priorytetu MEiN dotycząca kanonu i założeń edukacji klasycznej na lekcjach religii.  ul. Grodzka 9 Kalisz    
  03.10.2022        17.00      SWS/09/01 Sieć współpracy i samokształcenia – projekt wsparcia młodych w kryzysie wiary  ul. Grodzka 9 Kalisz  
28.10.202216.00Warsztat metodyczny: DM/11/01 Homo viator – motyw pielgrzyma w katechezie dla młodzieżyODN Kalisz
28.10.202207.15Lekcja otwarta pt. Dlaczego warto jechać do Lizbony na ŚDM 2023?I LO ul. Grodzka 1 Kalisz      
  22.11.2022  12.45Lekcja otwarta pt. Niezbędnik pielgrzymaI LO ul. Grodzka 1 w Kaliszu  
23.11.2022    16.00  Warsztat metodyczny: DM/12/01 Symbolika zwierząt w BibliiODN Kalisz  
28.11.202217.00Konsultacja grupowa: diagnoza potrzeb uczniów na lekcji religii  Platforma TEAMS  
02.12.202213.35Lekcja otwarta pt. Roraty – czy tylko dla dzieci?I LO ul. Grodzka 1 w Kaliszu
07.12.202216.00SWS/09/01 Sieć współpracy i samokształcenia – projekt wsparcia młodych w kryzysie wiaryPlatforma TEAMS
14.12.202216.00Konsultacja grupowa: ocenianie ucznia obcojęzycznego na lekcjach religiiPlatforma TEAMS

Maria Patacz (maria.patacz@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat ostrzeszowski, kępiński, pleszewski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
30.09.202211.45Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszyce)  SP Rogaszyce
28.09.202215.00Konsultacje zbiorowe „Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty” (zainteresowani n-le z powiatu ostrzeszowskiego)SP w Rogaszycach
05.10.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia – zasoby cyfrowe wspomagające realizację podstawy programowej z matematykiplatforma TEAMS
03.10.202216.00Warsztat metodyczny: Organizacja kształcenia matematyki z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnychODN Kalisz
19.10.202218.00Konsultacja grupowa „Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty”  (zainteresowani n-le z powiatu kępińskiego)platforma TEAMS
26.10.20228.55Lekcja otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszyce)  SP Rogaszyce
14.11.202216.00Warsztat metodyczny: Lekcje matematyki z uczniem z doświadczeniem migracyjnymODN Kalisz
23.11.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia – zasoby cyfrowe wspomagające realizację podstawy programowej z matematykiplatforma TEAMS
29.11.202218.00Konsultacja grupowa „Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty”  (zainteresowani n-le z powiatu  pleszewskiego)platforma TEAMS
3.12.202213.35Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszyce)  SP w Rogaszycach
7.12.202218.00Konsultacje grupowa: realizacja podstawy programowej, a wymagania egzaminacyjne.platforma TEAMS

Monika Płonka (monika.plonka@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: biblioteki szkolne
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
19.09.202216.00Konsultacja grupowa: Kierunki polityki oświatowej państwa w pracy nauczyciela bibliotekarzaPlatforma TEAMS
26.09.202216.00Konsultacja grupowa: Przygotowanie wniosku o datację w ramach Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaPlatforma TEAMS
3.10.202216.00Konsultacja grupowa: Przygotowanie wniosku o datację w ramach Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaPlatforma TEAMS
17.10.202216.00Sieć współpracy i samokształcenia – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieżyPlatforma TEAMS
21.11.202216.00 – 19.15Warsztat: Humor w edukacji czytelniczej – zabawy (z) książkąODN Kalisz
28.11.202216.00 – 19.15Warsztat: Książki sensoryczne w edukacji czytelniczejODN Kalisz
5.12.202216.00Sieć współpracy i samokształcenia – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieżyPlatforma TEAMS
15.12.2022 Lekcja otwartaSzkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim

Jolanta Podziemska (jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat krotoszyński, ostrowski, kaliski, jarociński

DataGodzinaForma/TematMiejsce
26.09. 202215.00Konsultacja grupowa: Analiza zadań            z arkusza maturalnego z matematyki 2022, poziom podstawowy (zainteresowani nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego).ZSP nr 1 Krotoszyn
30.09.20228.00Lekcja otwarta dla nauczycieli matematykiZSP nr 1 Krotoszyn
05.10.202215.00Konsultacja grupowa: Analiza zadań            z egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2022 (zainteresowani nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego).ZSP nr 1 Krotoszyn
06.10.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia – podnoszenie jakości kształcenia matematycznego  Platforma Teams
10.10.202215.30Warsztat: Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.ODN Kalisz
17.10.202217.00Konsultacja grupowa: Analiza zadań z arkusza maturalnego z matematyki 2022, poziom podstawowy .Platforma Teams
07.11.202217.00Konsultacja grupowa: Analiza zadań z arkusza maturalnego z matematyki 2022, poziom rozszerzony .Platforma Teams
08.11.202213.30Lekcja otwarta dla nauczycieli matematykiZSP nr 1 Krotoszyn
22.11.202216.00Seminarium online: Ocenianie na lekcjach matematykiPlatforma Teams
07.12.20228.50Lekcja otwarta dla nauczycieli matematykiZSP nr 1 Krotoszyn
14.12.202218.00Sieć współpracy i samokształcenia – podnoszenie jakości kształcenia matematycznegoPlatforma Teams