Harmonogramy form doskonalenia prowadzonych przez doradców metodycznych

  • Post author:

styczeń-marzec 2023

Szczegółowych informacji udziela kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia Sylwia Melka:
tel. 887 081 852, sylwia.melka@odn.kalisz.pl
oraz doradca metodyczny prowadzący daną formę wsparcia.

Joanna Frontczak (joanna.frontczak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski jako obcy
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

Data  Godzina Forma  Miejsce  
9.01.202315.00Warsztat:  Sprawność słuchania na lekcjach języka polskiego jako obcego DM/08/01  platforma TEAMS
11.01.202317.00Konsultacja grupowa: Metodyka pracy z uczniem cudzoziemskim.   platforma TEAMS
16.01.202317.30Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie i reemigranckie SWS/14/01platforma TEAMS
19.01.20238.50  Lekcja otwarta w oddziale przygotowawczym  SP nr 18 w Kaliszu
23.01.202313.00Konsultacja grupowa: Praca z uczniem cudzoziemskim w szkole wielokulturowej.  SP Wierzbno
20.02.202318.00Konsultacja grupowa: Integrowanie uczniów w szkole wielokulturowej. Konsultacja dla wychowawców.platforma TEAMS
13.03.202317.30Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie i reemigranckie SWS/14/01platforma TEAMS
20.03.202315.00Warsztat: Diagnoza poziomu biegłości językowej ucznia cudzoziemskiego na lekcjach języka polskiego jako obcego. DM/07/02platforma TEAMS
30.03.20238.50Lekcja otwarta języka polskiego jako obcegoSP nr 18 w Kaliszu  

Rafał Jakubowski (rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: fizyka
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
9.01.202316.00SWS: Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli fizyki Południowej Wielkopolski: Innowacja „Szkoła dla innowatora na lekcjach fizyki”Platforma Teams
23.01.202313.00Konsultacje grupowe i warsztat: O szkole dla innowatora z “Laboratoriami przyszłości”SP w Wierzbnie
13.02.202316.00Seminarium on-line: Obudowa metodyczna podręczników – pomoc dla nauczyciela. Przegląd dostępnych podręczników do nauki fizyki na poziomie szkoły podstawowej.Platforma TEAMS
20.02.202315.30Konsultacje grupowe wyjazdowe w powiecie ostrowskim O szkole dla innowatora z “Laboratoriami przyszłości”SP 14 w Ostrowie Wielkopolskim
27.02.2023 poniedziałek14.00Lekcja otwarta: dot. innowacji: „Innowacyjne nauczanie fizyki w gminie Ostrów Wielkopolski” – klasa VII temat zostanie podany późniejSP w Sobótce
7.03.2023 wtorek8.00Lekcja otwarta: dot. innowacji: „Szkoła dla innowatora” – klasa VII temat zostanie podany późniejSP w Gorzycach Wielkich
7.03.2023 wtorek15.30Warsztaty: Wykorzystanie pomocy dydaktycznych z fizyki zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”SP w Gorzycach Wielkich
20.03.202316.00Seminarium on-line: Diagnoza przedmiotowa – przegląd dostępnych narzędziPlatforma TEAMS
27.03.202315.30Konsultacje grupowe wyjazdowe w powiecie krotoszyńskim O szkole dla innowatora z “Laboratoriami przyszłości”ZSP w Krotoszynie

Joanna Kubisiak (joanna.kubisiak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język angielski
Obszar działań doradcy: Południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
9.01.202316.00Seminarium – Sieć współpracy i samokształcenia – przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego SWS/13/01Platforma Teams
10.01.202316.00Warsztat – Kryteria oceny zadań otwartych różnego typu z języków obcych w klasach 7-8 szkoły podstawowej DM/13/02ODN Kalisz
16.01.202317.00Konsultacje dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu (metody pracy z uczniem): Wielkopolski Konkurs Filmowy – I love my country – the beauty of Wielkopolska (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)Platforma Teams
23.01.202313.00Konsultacje dla nauczycieli języków obcych przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasistySP w Wierzbnie
02.2023 Lekcja otwarta dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowychSP nr 18 w Kaliszu
20.02.202317.00Konsultacje dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu (metody pracy z uczniem): Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych Południowej WielkopolskiPlatforma Teams
  11.03.2023     Konferencja doradczyń metodycznych i nauczycielek konsultantek z województwa wielkopolskiego dla nauczycieli języków obcych – Targi Edukacyjne w Poznaniu  Poznań
  23.03.2023  9.00Finał Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Klas 7 – 8 Szkół Podstawowych Południowej WielkopolskiODN Kalisz
  27.03.2023    14.00Konsultacje metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty    Platforma Teams

Maciej Michalski (maciej.michalski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: Kalisz, Pleszew, powiat kaliski, powiat pleszewski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
9.01.20239.30  Konsultacje grupowe nt. planowanej konferencji nt. „Pieśni nad Pieśniami” w kwietniu br. Udział polonistów szkoły w przygotowywanym programie.IV LO Kalisz SP nr 14 Kalisz  
16.01.20239.30  Poziom czytelnictwa w szkole. Kształcenie językowe w szkole podstawowej.ZSSam. Kalisz SP nr 1 Kalisz
23.01.20239.30Kształcenie językowe w szkole podstawowej.SP nr 7 Kalisz SP nr 12 Kalisz
26.01.202318.00Zajęcia otwarte – koło i warsztaty artystyczne Adaptacje sceniczne tekstów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.KO KSM u. Serbinowska 25 w Kaliszu
6.03.20239.30Konsultacje grupowe nt. przygotowań do egzaminu ósmoklasisty.SP nr 6 Kalisz SP nr 11 Kalisz
7.03.202318.00Sieć współpracy i samokształcenia Współczesna proza polska a podstawa programowa z kształcenia literackiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nagroda Nobla 2022: Annie Ernaux, Lata. Jak wspomnieć młodzieży licealnej o kontrowersyjnej prozie?Platforma TEAMS
13.03.20239.30Konsultacje grupowe nt. przygotowań do egzaminu ósmoklasisty.SP nr 4 Kalisz SP nr 8 Kalisz SP nr 10 Kalisz
20.03.20239.30Ankiety i konsultacje nt. propozycji szkoleń w przyszłym roku szkolnym. III LO,  Kalisz II LO, ZSG-H Kalisz
21.03.20238.00Zajęcia otwarte w kl. IV W  krainach snu, marzeń i baśni.  (prow.: Maciej Michalski)SP nr 18 Kalisz
27.03.202315.30Warsztaty Metoda projektu edukacyjnego podczas interpretacji opowiadań Tadeusza Borowskiego.  ODN w Kaliszu

s. Natalia Musidlak ZSNM (natalia.musidlak@odn.kalisz.pl)   
Przedmiot: religia
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
10.01.202316.00Konsultacja grupowa: wykorzystanie krótkich filmów ewangelizacyjnych podczas szkolnych rekolekcjiul. Kanonicka 5 Parafia św. Mikołaja – katedra
18.01. 202316.00Warsztat: DM/11/01 Homo viator – motyw pielgrzyma w katechezie dla młodzieżyPlatforma Teams
23.01.202313.30Wyjazdowa konsultacja grupowa. Katecheza wobec współczesnych wyzwańSP w Wierzbnie
27.01.202308.05Lekcja otwarta: Duchowe i religijne znaczenie odpoczynkuI LO Kalisz
27.02.202316.00Warsztat DM/12/01 Symbolika zwierząt w BibliiPlatforma Teams
28.02.202316.00Konsultacja grupowa pt.  Jak zachęcić uczniów do religijnych praktyk wielkopostnych  ZSP 1 w Krotoszynie
02.03.202316.00Konsultacja grupowa: Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę – przygotowanie duchowe i edukacyjneIII LO Kalisz  
Marzec 2023Do uzgodnieniaLekcja otwarta pt. Znaczenie relacji personalnych w rozwoju życia duchowegoSP 12 Kalisz
20.03.202316.00SWS/09/01 Język współczesnego nastolatka a język religijny ul. Grodzka 9 Klasztor
24.01.2023 09.02.2023 07.03.2023 30.03.202316.00Konsultacje indywidualnePlatforma Teams

Maria Patacz (maria.patacz@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat ostrzeszowski, kępiński, pleszewski

DataGodzinaFormaMiejsce
20.01.202311.45Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszyce)  SP Rogaszyce
18.01.202315.00Konsultacje zbiorowe:  „Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie” (zainteresowani n-le z powiatu ostrzeszowskiego)SP w Rogaszycach
22.02.202318.00Sieć współpracy i samokształcenia – zasoby cyfrowe wspomagające realizację podstawy programowej z matematykiplatforma TEAMS
15.02.202316.00Warsztat:     Organizacja kształcenia matematyki  z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnychplatforma TEAMS
28.02.202318.00Konsultacje zbiorowe: „Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie”  (zainteresowani n-le z powiatu kępińskiego)platforma TEAMS
24.02.202311.50Lekcja otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszyce)  SP Rogaszyce
20.03.202316.00Warsztat: Lekcje matematyki z uczniem                    z doświadczeniem migracyjnymODN Kalisz
27.03.202318.00Konsultacje zbiorowe:  „Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie”  (zainteresowani n-le z powiatu  pleszewskiego)platforma TEAMS
31.03.202311.50Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszyce)SP w Rogaszycach
30.03.202318.00Konsultacja zbiorowa: Edukacja włączająca na lekcji matematykiplatforma TEAMS

Monika Płonka (monika.plonka@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: biblioteki szkolne
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
9.01.202316.00Konsultacja grupowa: Śródroczne monitorowanie realizacji działań biblioteki szkolnejPlatforma Teams
16.01.202316.00Warsztat:  Humor w edukacji czytelniczej – zabawy (z) książkąPlatforma Teams
23.01.202313.00Konsultacja grupowa: Skuteczność promocji czytelnictwa  Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
20.02.202314.30Konsultacja grupowa: Skuteczność promocji czytelnictwaSzkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim
20.02.202317.00Warsztat: Książki sensoryczne w edukacji czytelniczejPlatforma Teams
27.02.202316.00Konsultacja grupowa: Wirtualne przestrzenie miłośników czytelnictwaPlatforma Teams
6.03.202316.00Sieć współpracy i samokształcenia – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieżyPlatforma Teams
20.03.202316.00Konsultacja grupowa: Organizacja zakupów w ramach Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaPlatforma Teams
27.03.202316.00Warsztat: Książki sensoryczne w edukacji czytelniczejSzkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim
Na bieżąco Konsultacje indywidualnemonika.plonka@odn.kalisz.pl  
Temat publikacji w Edumyślach (miesiąc)Marketing biblioteki szkolnej lub Recenzja książki styczeń
Tytuł nagrania (miesiąc)Z książką na zastępstwo   luty/marzec

Jolanta Podziemska (jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat krotoszyński, ostrowski, kaliski, jarociński

DataGodzinaForma/TematMiejsce
09.01.202318.00Sieć współpracy i samokształcenia – podnoszenie jakości kształcenia matematycznegoPlatforma Teams
16.01.202316.00Konsultacja grupowa: Strategie rozwiązywania zadań maturalnych.ZSP nr 1 Krotoszyn
23.01.202313.00Konsultacja grupowa Analiza zadań arkusza egzaminu ósmoklasisty SP Wierzbno
16.02.202316.00Seminarium online: Ocenianie na lekcjach matematykiPlatforma Teams
17.02.20238.50Lekcja otwarta dla nauczycieli matematyki Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pochodnych funkcji.ZSP nr 1 Krotoszyn
20.02.202314.30Konsultacja grupowa Analiza zadań arkusza egzaminu ósmoklasisty, strategie rozwiązywania zadańSP 14 Ostrów Wlkp
20.02.202317.00Warsztat : Egzamin ósmoklasisty z matematykiODN Kalisz
27.02.202318.00Sieć współpracy i samokształcenia – podnoszenie jakości kształcenia matematycznegoPlatforma Teams
09.03.202316.00Seminarium : Egzamin maturalny z matematyki – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023Platforma Teams
13.03.202316.00Konsultacja grupowa Dzień liczby Pi- ciekawe pomysły na lekcję matematykiZSP nr 1 Krotoszyn
20.03.202316.00Warsztat: Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.ODN Kalisz
21.03.202318.00Konsultacja grupowa Strategie rozwiazywania zadań zamkniętych na egzaminie maturalnymPlatforma Teams
29.03.20238.00. Lekcja otwarta dla nauczycieli matematykiZSP nr 1 Krotoszyn