wrzesień-grudzień 2023

Szczegółowych informacji udziela kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia Sylwia Melka:
tel. 887 081 852, sylwia.melka@odn.kalisz.pl
oraz doradca metodyczny prowadzący daną formę wsparcia.

Joanna Frontczak (joanna.frontczak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski jako obcy
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

Data Godzina Forma/Temat Miejsce
3.04.2023 12.30 Lekcja otwarta Takie same czy rożne? Jakie marzenia mają dzieci z różnych stron świata? Edukacja międzykulturowa. SP Stobno Siódme
6.04.2023 9.00 Lekcja otwarta Zrozumieć Innego. Co nas łączy a co różni? Edukacja międzykulturowa.   Przedszkole nr 18 w Kaliszu
17.04.2023 14.00 Konsultacja grupowa Metodyczne aspekty pracy z uczniem cudzoziemskim. Praca z klasą wielokulturową. ZSP w Krotoszynie
24.04.2023 14.00 Warsztat metodyczny DM/07/03 Diagnoza poziomu biegłości językowej ucznia cudzoziemskiego na lekcjach języka polskiego jako obcego. SP w Gołuchowie
17.04.2023 17.30 SWS/14/01 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie i reemigranckie. Platforma Teams
08.05.2023 17.30 Konsultacja grupowa Jak sprawdzać postępy ucznia cudzoziemskiego na lekcjach języka polskiego jako obcego? Platforma Teams
15.05.2023 18.00 Konsultacja grupowa Jak pracować z uczniem cudzoziemskim na lekcjach języka polskiego jako obcego w zespołach o zróżnicowanym poziomie języka?   Platforma Teams
19.05.2023 11.40 Lekcja otwarta Na polskim stole. Lekcja języka polskiego w oddziale przygotowawczym na poziomie A2.   SP nr 18 w Kaliszu  

Rafał Jakubowski (rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: fizyka
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

Data Godzina Forma/Temat Miejsce
10.04.2023 16.00 Sieć współpracy i samokształcenia Nauczyciele fizyki Południowej Wielkopolski Platforma Teams
24.04.2023 14.30 Konsultacja grupowa O szkole dla innowatora z “Laboratoriami przyszłości” ZSP nr 1 w Krotoszynie
8.05.2023 16.00 Konsultacja grupowe II Edycja jesienna szkolenia w CERNIE „Atomy wiedzy”. Czy warto aplikować? Podsumowanie I Edycji Platforma Teams
15.05.2023 10.30 Lekcja otwarta Podsumowanie projektów z optyki SP w Jankowie Zaleśnym
22.05.2023 16.00 Warsztat metodyczny DM/19/03 Wykorzystanie pomocy dydaktycznych z fizyki firmy PASCO zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” SP w Gorzycach Wielkich

Joanna Kubisiak (joanna.kubisiak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język angielski
Obszar działań doradcy: Południowa Wielkopolska

Data Godzina Forma/Temat Miejsce
3.04.2023 16.00 Sieć współpracy i samokształcenia SWS/13/01 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z językaangielskiego ODN Kalisz
4.2023   Lekcja otwarta dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych SP 18 w Kaliszu
24.04.2023 14.00 Konsultacja dla nauczycieli języka angielskiego Egzaminy zewnętrzne ZSP nr 1 Krotoszyn
9.05.2023 14.00 Konsultacja dla nauczycieli języków obcych przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty Ostatnie powtórki przed egzaminem SP 18 w Kaliszu
5.2023   Lekcja otwarta dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych SP 18 w Kaliszu
22.05.2023 17.00 Konsultacja dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych Film na lekcji języka angielskiego Platforma Teams

Maciej Michalski (maciej.michalski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: Kalisz, Pleszew, powiat kaliski, powiat pleszewski

Data Godzina Forma/Temat Miejsce
3.04.2023 11.30 Konsultacje grupowe Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty SP nr 13  
13.04.2023 18.00 Konferencja Teksty biblijne na lekcjach języka polskiego. „Pieśń nad pieśniami” w obrazie scenicznym    IV LO w Kaliszu
13.04.2023 19.30 Konsultacje grupowe Ankiety i konsultacje nt. propozycji szkoleń w przyszłym roku szkolnym.  IV LO  
17.04.2023 16.00 Warsztat metodyczny Symbol: DM/03/01 Metoda projektu edukacyjnego podczas interpretacji opowiadań Tadeusza Borowskiego online
15.05.2023 8.00 Lekcja otwarta Język piłkarski a kultura słowa. (prow. w kl. V: Maciej Michalski) SP nr 18 w Kaliszu
13.05.2023 11.30 Konsultacje grupowe Ankiety i konsultacje nt. propozycji szkoleń w przyszłym roku szkolnym.  SP nr 14  
6.06.2023 18.00 Sieć współpracy i samokształcenia Symbol: SWS/06/01 Współczesna proza polska a podstawa programowa z kształcenia literackiego KO KSM, ul. Serbinowska 25 w Kaliszu
5.06.2023 11.30   12.30 Konsultacje grupowe Ankiety i konsultacje nt. propozycji szkoleń w przyszłym roku szkolnym  SP nr 10   SP nr 16
15.06.2023 17.00 Lekcja otwarta Warsztaty teatralne z dziećmi i młodzieżą. KO KSM ul. Serbinowska 25 w Kaliszu

s. Natalia Musidlak ZSNM (natalia.musidlak@odn.kalisz.pl)   
Przedmiot: religia
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

Maria Patacz (maria.patacz@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat ostrzeszowski, kępiński, pleszewski

Data Godzina Forma/Temat Miejsce
12.04.2023 16.00 Konsultacja grupowa Lekcja matematyki dla każdego, o edukacji włączającej Platforma Teams
17.04.2023 8.00 Lekcja otwarta Metoda „odwrócona lekcja” SP w Rogaszycach
18.04.2023 16.00 Warsztat metodyczny DM/15/02 Organizacja kształcenia matematyki z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Platforma Teams
19.04.2023 18.00 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki Platforma Teams
…05.2023 16.00 Warsztat metodyczny DM/14/02 Lekcje matematyki z uczniem      z doświadczeniem migracyjnym Platforma Teams
10.05.2023 18.00 Konsultacja grupowa Programy nauczania i podręczniki do matematyki – wybór Platforma Teams
11.05.2023 8.55 Lekcja otwarta Metoda: Projekt edukacyjny – podsumowanie SP w Rogaszycach
15.05.2023 14.00 Konsultacje grupowe Lekcja matematyki dla każdego, o edukacji włączającej SP w Rogaszycach
7.06.2023 18.00 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki ODN w Kaliszu

Monika Płonka (monika.plonka@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: biblioteki szkolne
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

Data Godzina Forma/Temat Miejsce
3.04.2023 16.00   Konsultacja grupowa Organizacja zakupów w ramach NPRC   Platforma Teams
19.04.2023 9.45   Lekcja otwarta w klasie III szkoły podstawowej Z cyklu „Z książką na lekcje”   SP nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim
24.04.2023 14.30 Konsultacja grupowa Skuteczność promocji czytelnictwa ZSP nr 1 w Krotoszynie
22.05.2023 16.00   Sieć współpracy i samokształcenia TIK w bibliotece   Platforma Teams
23.05.2023 16.00   Konsultacja grupowa Sprawozdawczość, wnioski i rekomendacje biblioteki na koniec roku szkolnego    Platforma Teams
Na bieżąco   Konsultacje indywidualne monika.plonka@odn.kalisz.pl

Jolanta Podziemska (jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat krotoszyński, ostrowski, kaliski, jarociński

Data Godzina Forma/Temat Miejsce
12.04.2023 16.00 Seminarium Egzamin maturalny z matematyki – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 Platforma Teams
14.04.2023 8.00 Lekcja otwarta Dowody algebraiczne na maturze ZSP nr 1 Krotoszyn
24.04.2023 14.30 Konsultacja grupowa Na ostatniej prostej przed egzaminem – o czym należy pamiętać ZSP nr 1 Krotoszyn
8.05.2023 16.00 Warsztat metodyczny Egzamin ósmoklasisty z matematyki ODN Kalisz
15.05.2023 18.00 Sieć współpracy i samokształcenia – podnoszenie jakości kształcenia matematycznego Platforma Teams
22.05.2023 16.00 Konsultacja grupowa Na ile wybrany podręcznik z matematyki spełnia moje oczekiwania? ZSP nr 1 Krotoszyn
30.05.2023 16.00 Warsztat Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej. ODN Kalisz
5.06.2023 18.00 Sieć współpracy i samokształcenia – podnoszenie jakości kształcenia matematycznego Platforma Teams
7.06.2023 8.50 Lekcja otwarta dla nauczycieli matematyki ZSP nr 1 Krotoszyn
Skip to content