PR/01/01 • Przyjaciele Zippiego – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

  • Post author:

Uczy różnych sposób radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.
Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. Na podstawie podpisanej umowy licencyjnej w Polsce od 1 czerwca 2010 roku wyłącznym przedstawicielem PFC upoważnionym do upowszechniania programu jest Centrum Pozytywnej Edukacji.
Program ma rekomendacje i jest wpisany na listę Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

Cele: 

  • promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci,
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych ułatwiających dobre funkcjonowania w grupie,
  • nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Tematyka:

  • Uczucia.
  • Komunikacja.
  • Nawiązywanie i zrywanie więzi.
  • Rozwiązywanie konfliktów.
  • Przeżywanie zmiany i straty.
  • Dajemy sobie radę.

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, pedagodzy

Cena: 600 zł

Trener: Danuta Grzanka

Konsultant ODN w Kaliszu ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kadry kierowniczej i awansu zawodowego nauczycieli.

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się