SZN/10/01 • Depresja u dzieci i młodzieży – problem ucznia, problem rodziny, problem szkoły

szkolenie

Liczba godzin: 5

Adresaci: członkowie rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Rozpoznawanie objawów depresyjnych u dzieci i młodzieży.
Ryzyko i ocena zachowań samobójczych u ucznia z objawami depresyjnymi.
Procedury postępowania w sytuacjach autoagresji, depresji, ryzyka próby samobójczej.

Cena: 60 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się