SZN/03/01 • Potencjał ucznia a efektywność nauczania i uczenia się

szkolenie online

Liczba godzin: 5

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Diagnoza potencjału i jej znaczenie w procesie dydaktycznym.
Skuteczne nauczanie i uczenie się w oparciu o wykorzystanie potencjału.
Aplikacje rozwijające potencjał ucznia.
Grywalizacja jako metoda zwiększająca zaangażowanie i motywację do pracy na lekcji.
Rola motywacji w nauczaniu zdalnym.

Cena: 50 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się