SWS/16/01 • Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów południowej Wielkopolski

seminarium

Liczba godzin: 16

Adresaci: pedagodzy i psycholodzy szkolni

Tematyka:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – aspekty prawne, organizacyjne, psychologiczne. Tworzenie IPET.
Pierwsza pomoc emocjonalna. Program zajęć z zakresu budowania kompetencji emocjonalno-społecznych.
Techniki coachingowe w udzielaniu pomocy psychologicznej uczniom i rodzicom.

Cena: 0 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się