SWS/02/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powiatu kaliskiego

seminarium

Liczba godzin: 9

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Tematyka:
Wybrane zabawy i gry dydaktyczne wykorzystywane w edukacji polonistycznej- przykłady dobrych praktyk.
Wybrane zabawy i gry dydaktyczne wykorzystywane w edukacji matematycznej i przyrodniczej.
Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych online i drukowanych.

Cena: 0 zł

Trener: Małgorzata Kraszkiewicz

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się