PR/06/01 • Strażnicy Uśmiechu – program wychowawczo-profilaktyczny

kurs

Opis programu:

Program profilaktyczno-wychowawczy prof. psychologii Nady Ignjatović-Savić i cykl zajęć psychoedukacyjnych realizowanych na podstawie 32 scenariuszy.

Podstawy teoretyczne programu są połączeniem interaktywnego i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka Lwa Wygotskiego z modelem Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga.

Poprzez zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy stwarza się dzieciom możliwość:

 • uświadamiania sobie swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic i podobieństw,
 • wzbogacania doświadczeń i umiejętności radzenia sobie z problemami,
 • rozwijania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych,
 • rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi,
 • umacniania zaufania do siebie i innych.

Cele: 

 • wzmocnienie i rozwój kompetencji wychowawczych nauczycieli w oparciu o pedagogikę dialogu, wzajemnego szacunku i komunikacji bez przemocy,
 • stworzenie okazji do refleksji na temat własnej praktyki pedagogicznej i roli wychowawcy,
 • budowanie w szkole relacji interpersonalnych wspierających rozwój uczniów,
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, rozwijających samoświadomość i poczucie własnej wartości uczniów.

Tematyka:

 • Podstawy teoretyczne programu – połączenie interaktywnego i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka Lwa Wygotskiego z modelem Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.
 • Założenia, cele i struktura programu.
 • Zarządzanie czasem – priorytety.
 • Mój krąg zmartwień.
 • Techniki relaksacyjne (program antystresowy).
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Dzieciństwo – co nas ukształtowało.
 • Kary i nagrody – alternatywy wobec kar.
 • Akceptacja uczuć dziecka.
 • Pozytywna edukacja – wyrażanie wdzięczności, pielęgnowanie mocnych stron.
 • Metodologia prowadzenia zajęć z uczniami.

Liczba godzin: 14

Adresaci:
nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych:
 część 1 dla uczniów w wieku 5-10 lat
 część 2 dla uczniów w wieku 10-15 lat

Cena: 300 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Konsultant w ODN w Kaliszu, pedagog, socjoterapeuta, trener z wieloletnią praktyką w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, społecznością terapeutyczną i rodzinami wieloproblemowymi.

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się