WO/04/01 • Pozytywna Dyscyplina

kurs

Opis programu:

Metoda wychowawcza Pozytywna Dyscyplina wywodzi się z nurtu psychologii pozytywnej Rudolfa Dreikursa i Alfreda Adlera. Dostarcza nauczycielom gotowych narzędzi i technik do pracy z uczniami w wieku od 7 do 19 lat. Pozytywna Dyscyplina została stworzona, aby kształcić dzieci i młodzież do bycia odpowiedzialnymi, pełnymi szacunku i zaradności członkami społeczeństwa. Jest to metoda wychowawcza, która uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych, takich jak: szacunek, dbanie o innych, rozwiązywanie problemów, współpraca, zarządzanie emocjami. Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność oraz to, że są ważne w rodzinie i społeczności. Zaprasza uczniów do odkrywania, jak bardzo są zdolni i kompetentni. Zachęca ich do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

 Cele:

 • poznanie metod i technik Pozytywnej Dyscypliny,
 • budowanie dobrego klimatu społecznego w klasie,
 • budowanie poczucia przynależności i znaczenia uczniów,
 • budowanie poczucia własnej wartości uczniów,
 • kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów.

Tematyka:

 • historia, cele i założenia programu.
 • pozytywne podejście: nauczyciel uprzejmy i stanowczy jednocześnie.
 • ludzki mózg i jego wpływ na umiejętności i zachowanie.
 • istota przynależności i jej wpływ na zachowanie ucznia – metafora góry lodowej.
 • cztery błędne strategie zachowania – interwencje w klasie.
 • zachęta kontra zniechęcenie w procesie budowania poczucia własnej wartości ucznia.
 • zadawanie pytań a wydawanie poleceń. Pytania pełne ciekawości.
 • skutki etykietowania uczniów.

Liczba godzin: 16

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Cena: 160 zł

Trener: Sylwia Melka

Nauczyciel konsultant w ODN w Kaliszu, pedagog szkolny, trener TUS, profilaktyk, coach. Realizator programów profilaktycznych, spotkań dla rodziców. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji miękkich, wychowania i profilaktyki. 

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się