PR/04/01 • UNPLUGGED – program profilaktyki uniwersalnej oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego

kurs

Opis programu:

Program profilaktyki uniwersalnej adresowany do uczniów w wieku od 12 do 14 lat, oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.

Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.

Realizatorami programu są nauczyciele, którzy przechodzą dwudniowe szkolenie przygotowujące do zajęć z uczniami i rodzicami.

 Cele:

  • ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki),
  • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Tematyka:

  • Założenia współczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
  • Strategia Wszechstronnego Wpływu Społecznego.
  • Założenia i struktura programu UNPLUGGED.
  • Metodologia prowadzenia zajęć z uczniami i rodzicami.

Liczba godzin: 15

Adresaci: pedagodzy szkolni, realizatorzy programu unplugged

Cena: 200 zł

Trener: Elżbieta Chlebowska

Pedagog, terapeuta, coach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie. Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży. Pracuje jako pedagog szkolny. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się